K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Kancelaria pomaga w prowadzeniu postępowań sądowych i przedsądowych dotyczących odwołań od decyzji ZUS w przedmiocie emerytur, wcześniejszych emerytur , emerytur pomostowych, rent oraz innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych  oraz decyzji innych organów administracji.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.