K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Roszczenia z umów dotyczących Polisolokat, jako umów mieszanych, ulegają przedawnieniu w terminie 10 lat od dnia zakończenia stosunku prawnego. Nasza Kancelaria pomaga w odzyskiwaniu środków z polisolokat, przede wszystkim dotyczacych opłat likwidacyjnych.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.