K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa regulowana przez kodeks pracy, choć często zastosowanie znajduje tutaj także prawo cywilne. Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy dla podmiotów gospodarczych. Jej zadania obejmują między innymi doradztwo w bieżących sprawach, kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub dokumentów umożliwiających zakończenie stosunku pracy, jak również przygotowywanie stosownych regulaminów – w tym regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia. Kancelaria prawna w Elblągu lub w Gdańsku świadczy kompleksową pomoc prawną w całym spektrum problematyki prawa pracy.

Zastępstwo procesowe

Prawo pracy niekiedy wiąże się także z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego. Kancelaria oferuje w takich sytuacjach zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy. Spory toczące się przed sądami mogą dotyczyć przede wszystkim kwestii rozwiązania umowy, ustalenia istnienia stosunku pracy, klauzuli poufności czy klauzuli o zakazie konkurencji.

Przygotowywanie umów i dokumentów

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, jak również przygotowywanie umów o pracę lub odpowiednie ich zmienianie. Umowy opracowywane są w taki sposób, by były zgodne z postanowieniami ustawowymi, a jednocześnie pozwalały klientowi osiągnąć najbardziej korzystne dla niego rozwiązanie. Kancelaria prawna Gdańsk K&S opiniuje także i przygotowuje umowy o zakazie konkurencji oraz zachowania poufności.

Regulacje wewnętrzne

Do zadań Kancelarii należy także pomoc w kompleksowym przygotowaniu regulaminów pracy, czyli aktów wewnątrzzakładowych określających organizację i porządek w procesie pracy, a także regulujących związane z tym procesem prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Prawidłowo opracowany przy pomocy Kancelarii regulamin pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.