09.11.2021

25.10.2021 r. – Wygrana w sprawie kredytu frankowego z funduszem sekurytyzacyjnym – nieprawomocna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Mariusz Metera) wyrokiem z dnia 25.10.2021 r., sygn. akt II C 1206/20 oddalił w całości powództwo E. 1 F. I. Z. N. F. S.
w Warszawie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę kredytu frankowego należy uznać za bezwzględnie nieważną, co przesądza również o braku roszczenia po stronie funduszu, który nabył wierzytelność z tytułu tej umowy od banku. 

Wyrok jest nieprawomocny.