Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Przez

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p.
W jednym z ostatnich artykułów przybliżyliśmy instytucję zachowku. Nie ulega wątpliwości – prawo spadkowe zabezpiecza interesy członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Co jednak – kiedy jako przyszły spadkodawca nie chcemy, aby nasi spadkobiercy – powołani w testamencie – wraz ze spadkiem otrzymali zobowiązanie do uregulowania zachowku (czyli często znacznego zobowiązania pieniężnego wiążącego się nierzadko z postępowaniem...
Znane i wielokrotnie cytowane stwierdzenie, że na tym świecie tylko dwie rzeczy są pewne: śmierć i podatki, jest przypisywane Benjaminowi Franklinowi, który to słynne zdanie miał sformułować w liście do pewnego francuskiego fizyka i encyklopedysty.  Co do śmierci raczej nikt nie ma wątpliwości. Co do podatków – bywa różnie.  Powszechny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami meldunek jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obowiązek meldunkowy dotyczy również cudzoziemców przebywających w Polsce.  A...
Kodeks pracy przewiduje możliwość dokonywania przez pracodawcę potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika, takie potrącenia mogą jednak być dokonywane co do ściśle określonych należności wskazanych w Kodeksie pracy. Mowa tutaj o należnościach takich jak sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia...
Zachowek jako instytucja prawa spadkowego stanowi zabezpieczenie osób najbliższych spadkodawcy w szczególności w przypadku dziedziczenia testamentowego.  Kto jest uprawniony do zachowku? Nie każdy potencjalny spadkobierca ustawowy posiada uprawnienie do dochodzenia zachowku od spadkobiercy testamentowego. W uproszczeniu przyjąć można, iż zgodnie z ustawą zachowek należny jest członkom najbliższej rodziny spadkodawcy:  zstępnym;małżonkowi;rodzicom.  Aczkolwiek – nie wszystkie powyżej...
Latem wyjaśnialiśmy jakie możliwości ma spadkobierca w przypadku odziedziczenia niechcianego spadku (Odrzucenie lub przyjęcie spadku – wyjaśniamy). Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku przed Sądem lub notariuszem niejednokrotnie pozwala na uniknięcie długów spadkowych.  Co jednak w przypadku, gdy powołany do dziedziczenia zostaje małoletni?...
Wyjaśniamy, CO ZROBIĆ, GDY ZUS NIE UWZGLĘDNIA DOCHODÓW ZA OKREŚLONY OKRES PRZY OBLICZANIU KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO. Pracodawca nie wystawił prawidłowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu(ERP-7; Rp-7)? Pewnie nie miałeś wiedzy, że zaświadczenie nie jest prawidłowo wystawione, dopóki nie nadszedł czas emerytury – wówczas otrzymałeś decyzję ZUS-u ustalającą wartość kapitału początkowego, w której nie zostały uwzględnione dochody...
Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Teresa Karczyńska-Szumilas) wyrokiem z dnia 28.09.2021 r., sygn. akt V ACa 396/21 oddalił apelację m. S.A. w W. od wyroku Sądu Okręgowegow Gdańsku.  W wyroku Sądu I instancji: 1. zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę 76.065 zł wrazz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 30 czerwca 2020 r....
Kilka tygodni temu wyjaśnialiśmy wpływ orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego w orzeczeniu rozwodowym na możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka. Sprawa o alimenty nie jest jednak jedyną sprawą majątkową wywołaną orzeczeniem rozwodu. Prawomocne orzeczenie rozwodu powoduje powstanie pomiędzy byłymi małżonkami rozdzielności majątkowej. Pozostaje jednak masa majątkowa – stanowiąca majątek wspólny byłych małżonków, a każdy...
Spis powszechny w formie samospisu internetowego jest przeprowadzany do 30 września 2021 r. To znaczy, że możemy dokonać samopisu przez Internet do końca tego dnia. Warto się pospieszyć, z uwagi na możliwe problemy techniczne systemu internetowego spowodowane dużym obciążeniem w ostatnich dniach samospisu. Obowiązek realizacji spisu przez państwo został nałożony odgórnie na wszystkie członkowskie Unii Europejskiej na...
1 2 3 4 5