K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

29 czerwca 2021 | autor: krpks

Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzekania o winie

Wielokrotnie zajmując się sprawami rozwodowymi Klientów Kancelarii spotkać się można z pytaniem czym różni się rozwód bez orzekania o winie od rozwodu z orzeczeniem winy drugiej strony. Klienci pytają też o następstwa rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie względem dzieci, powody jak zdrada, czy podział majątku albo koszty.

Co daje orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków a jakie korzyści rozwód bez orzekania o winie? Te kwestie zostały opisane w poniższym artykule.

Z prawnego punktu widzenia różnica pomiędzy rozwodem z winą a rozwodem bez winy sprowadza się przede wszystkim do odmienności zasad dochodzenia alimentów przez jednego małżonka od drugiego małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na współmałżonka
Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Z kolei zgodnie z art. 60 § 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na współmałżonka
Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku orzeczenia rozwodu bez winy małżonków lub gdy za rozkład pożycia małżeńskiego odpowiadają obie strony, każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania tj. alimentów wyłącznie w przypadku pozostawania w niedostatku. Z kolei jeżeli rozwód orzeczony został z wyłącznej winy jednego z małżonków wtedy małżonek niewinny może żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów wtedy gdy rozwód pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a nie tylko w przypadku popadnięcia przez małżonka niewinnego w stan niedostatku.

Kancelaria Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak spółka partnerska zajmuje się reprezentowaniem stron oraz doradztwem we wszelkich sprawach związanych z postępowanie rozwodowym. W przypadku pytań dotyczących postępowania rozwodowego i związanych z tym problemów zapraszamy do kontaktu.

Radca prawny

Krzysztof Kardasz

KOMENTARZE

Komentarze w tym wpisie są wyłączone.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.