K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

20 maja 2020 | autor: krpks

Zadośćuczynienie dla bliskich za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym

Zgodnie z najnowszą Uchwałą zkładu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 27 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/17 (również III CZP 60/17) sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.Ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych może być szansą na polubowne kończenie sporów o zadośćuczynienie, bez obowiązku kierowania roszczeń na drogę sądową.

KOMENTARZE

Komentarze w tym wpisie są wyłączone.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.