Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00
Kamila Korn legal adviser

Kamila Korn attorney-at-law

Email: k.korn@krp-ks.pl

Phone: +48 58 309 29 69