K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

• przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych
• zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym
• reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
• sporządzenie opinii prawnych
• podziały majątku
• przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.