Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00
Radca prawny Kamila Korn

Kamila Korn radca prawny

E-mail: k.korn@krp-ks.pl

Telefon: +48 58 309 29 69

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację radcy prawnego odbywała w Gdańsku i w Koszalinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, a także szereg szkoleń w dziedzinie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i prawa kontraktów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie aplikacji współpracując z gdańskimi i koszalińskimi kancelariami prawnymi, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, prowadząc obsługę prawną instytucji ubezpieczeniowych oraz pracując w jednostkach administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się głównie w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie zobowiązań, oraz prawie budowlanym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi obsługę jednostek samorządu terytorialnego i zakładów budżetowych. Członek rady nadzorczej spółki komunalnej.

Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym

Specjalizacja