Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Kategoria

Bez kategorii
Zakończenie postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem – w wielu przypadkach nie kończy nieporozumień pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. Często zdarza się, że rodzic, którego żądania w postępowaniu o kontakty nie zostały uwzględnione nie chce takich kontaktów wykonywać i w efekcie – nie wydaje dziecka, bądź nie stawia się na termin kontaktów i nie odbiera...
Zajmując się sprawami rozwodowymi od niemal dekady zauważamy, że w sprawach rozwodowych Klienci poszukują prawników specjalizujących się przede wszystkim w sprawach rozwodowych,a prawników takich często nazywają lub szukają jako „prawników rozwodowych”. Kim zatem jest prawnik rozwodowy i czym się zajmuje postaramy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie. Prawnik rozwodowy powinien być doświadczonym praktykiem w przedmiocie prawa...
16 listopada 2021 r. Prezydent złożył podpis pod ustawą o tzw. Polskim Ładzie – co przesądza o wejściu w życie rewolucyjnych zmian w podatkach. Rządzący wygłaszają hasła o tym, że zdecydowana większość społeczeństwa na zmianach skorzysta – jest jednak grupa która w dużej mierze straci na wprowadzonych przepisach, a są nią przedsiębiorcy. Zostali oni postawieni...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami meldunek jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obowiązek meldunkowy dotyczy również cudzoziemców przebywających w Polsce.  A...
Spis powszechny w formie samospisu internetowego jest przeprowadzany do 30 września 2021 r. To znaczy, że możemy dokonać samopisu przez Internet do końca tego dnia. Warto się pospieszyć, z uwagi na możliwe problemy techniczne systemu internetowego spowodowane dużym obciążeniem w ostatnich dniach samospisu. Obowiązek realizacji spisu przez państwo został nałożony odgórnie na wszystkie członkowskie Unii Europejskiej na...
Nowo wprowadzony przepis art. 9521 § 5 k.p.c. wprowadził zakaz przeprowadzania licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. Zakaz ten ma charakter bezwzględny.  Istotne jest jednakże, aby nieruchomość będąca przedmiotem licytacji służyła...
Chociaż moment wejścia w życie ustawy był kilkukrotnie przesuwany, to finalnie 1 stycznia 2021 roku doczekaliśmy się nowej, kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej prawa zamówień publicznych. Poprzedni, wielokrotnie nowelizowany akt prawny wymagał dostosowania do wymogów prawa Unii Europejskiej, co skłoniło ustawodawcę do całościowego przyjrzenia się zamówieniom publicznym. W konsekwencji, pomimo zarzutów podnoszonych zarówno przez zamawiających, jak...
W trakcie świadczenia pomocy prawnej naszym Klientom często spotykamy się z pytaniem czym różni się wykonywanie zawodu radcy prawnego od wykonywania zawodu adwokata. Czy mając problem prawny Klient ma zwrócić się do radcy prawnego czy do adwokata. Odpowiedź na takie pytania jest zawsze jedna – z każdym problemem prawnym można zwrócić się albo do radcy...
UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO III CZP 69/17 Zgodnie z najnowszą Uchwałą składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/17 (również III CZP 60/17) sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na...
ZUS NIE MA PODSTAW DO KWESTIONOWANIA KWOTY ZADEKLAROWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ JAKO PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie P 9/15 przypomniał, że ZUS nie ma prawa kwestionować wysokości kwoty zadeklarowanej przez ubezpieczonego przedsiębiorcę jako podstawy wymiaru składek, jeśli tylko mieści się ona w granicach określonych...
1 2