Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Kategoria

Kredyty frankowe wyroki
Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wyrokiem z dnia 16.12.2021 r., sygn. aktI C 1416/20 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od G. N. B. S.A. z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji...
Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) wyrokiem z dnia 8.11.2021 r., sygn. akt XXVIII C 1881/21 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od R. B. I. AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu...
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Mariusz Metera) wyrokiem z dnia 25.10.2021 r., sygn. akt II C 1206/20 oddalił w całości powództwo E. 1 F. I. Z. N. F. S.w Warszawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę kredytu frankowego należy uznać za bezwzględnie nieważną, co przesądza również o braku roszczenia po stronie funduszu,...
Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Teresa Karczyńska-Szumilas) wyrokiem z dnia 28.09.2021 r., sygn. akt V ACa 396/21 oddalił apelację m. S.A. w W. od wyroku Sądu Okręgowegow Gdańsku.  W wyroku Sądu I instancji: 1. zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę 76.065 zł wrazz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 30 czerwca 2020 r....
Czyli dlaczego nie warto dłużej czekać na Sąd Najwyższy. 2 września 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Sądu Najwyższego w przedmiocie podjęcia uchwały zawierającej odpowiedzi na pytania prawne dot. umów kredytów frankowych zadane przez I Prezes Sądu Najwyższego. Wiele osób oczekiwało, że kilkukrotnie przesuwane w czasie rozstrzygnięcie w końcu zapadnie i rozwieje wątpliwości dotyczące kwestii...
Kredyty frankowe do dnia dzisiejszego stanowią niemały problem dla konsumentów którzy zdecydowali się na taki sposób pozyskania środków finansowych na zakup upragnionych mieszkań czy domów. Należy zauważyć, że początkowo orzecznictwo sądowe w Polsce nie było zbytnio korzystne dla frankowiczów. Dla przykładu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2015 r., o sygn. akt IV...