Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Radca prawny a adwokat – czym różnią się te zawody

W trakcie świadczenia pomocy prawnej naszym Klientom często spotykamy się z pytaniem czym różni się wykonywanie zawodu radcy prawnego od wykonywania zawodu adwokata. Czy mając problem prawny Klient ma zwrócić się do radcy prawnego czy do adwokata.

Odpowiedź na takie pytania jest zawsze jedna – z każdym problemem prawnym można zwrócić się albo do radcy prawnego albo do adwokata, zarówno bowiem radca prawny jak i adwokat są profesjonalnymi pełnomocnikami.

Pomimo, że są to odrębne zawody zrzeszone  w odrębnych samorządach zawodowych to zakres uprawnień i pomocy prawnej jakiej może udzielić radca prawny swoim Klientom nie różni się niczym od zakresu uprawnień adwokata.

Zarówno radca prawny jak i adwokat mogą reprezentować swoich klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami samorządowym i rządowymi, organami egzekucji itd. Zarówno radca prawny jak i adwokat posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa i świadczą swoje usługi profesjonalnie, stąd nazywani są profesjonalnymi pełnomocnikami.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego uregulowane są w ustawie z dnia z 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych. Zgodnie z art. 4 przedmiotowej ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Czy radca prawny może być obrońcą w postępowaniach karnych i karnoskarbowych?. Tak. Radcowie prawni posiadają uprawnienia do występowania w roli obrońcy w postępowaniach karnych i karnoskarbowych.

Świadczenie pomocy prawnej przez osobę wykonującą zawód radcy prawnego polega m.in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowywaniem umów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także występowania przed wszystkimi podmiotami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Jedyną istotną różnicą pomiędzy radcą prawnym a adwokatem jest możliwość pozostawania radcy prawnego w stosunku pracy, podczas gdy adwokat nie może w takim stosunku pozostawać, dodatkowo radcę prawnego odróżnia również strój. Radca prawny podczas wystąpień przed sądami posługuje się togą z granatowym żabotem, natomiast adwokat posługuje się togą z żabotem zielonym. Jak widać różnic pomiędzy zawodami właściwie nie ma.

Od dłuższego czasu coraz głośniej mówi się o połączeniu zawodu radcy prawnego i adwokata pod jedną nazwa i w jednym samorządzie – w związku z tym, iż uprawnienia obu zawodów są właściwie tożsame. Polska jest obecnie jednym z niewielu krajów europejskich, w którym istnieje taki dualizm zawodów prawniczych. Niemniej jednak cały czas oba zwody są rozdzielone.

Zarówno do radcy prawnego jak i adwokata można się udać gdy ma się problem dotyczący każdego rodzaju prawa: prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, umów, administracyjnego czy też karnego. Zarówno radca prawny jak i adwokat mogą reprezentować Klienta przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższych, Naczelnym Sądem Administracyjnym jak również przed innymi organami władzy samorządowej, rządowej i egzekucyjnej.

Zatem gdy mają Państwo problem natury prawnej należy kierować się jedynie wiedzą i profesjonalizmem danego profesjonalnego pełnomocnika, nie zaś przynależnością do konkretnego samorządu zawodowego – radców prawnych lub adwokatów.

Radca prawny w Gdańsku lub Elblągu — telefon: +48 58 309 29 69

Kancelaria Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak to wspólne przedsięwzięcie, które prowadzą radca prawny Krzysztof Kardasz oraz radca prawny Sławomir Staszak. Informacje o Kancelarii dostępne są na jej stronie internetowej - https://www.krp-ks.pl/

Polecane artykuły