Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Obsługa inwestycji deweloperskich

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich, dopasowane do potrzeb klienta na każdym etapie jej realizacji.

Kancelaria K&S oferuje wsparcie już na etapie planowania inwestycji np. założenie spółki celowej o określonej formie prawnej czy analiza planowanej inwestycji w celu jej zoptymalizowania pod kątem podatkowym. Etap planowania jest szczególnie istotny, gdyż dobrze opracowana strategia pozwoli zminimalizować ryzyko związane z inwestycją, a także zmaksymalizować zyski. 

Pomagamy również w ocenie stanu prawnego nieruchomości nabywanej na cele inwestycji deweloperskiej, jak również w doprowadzeniu nieruchomości do stanu prawnego adekwatnego do danego przedsięwzięcia. Dokładna weryfikacja nieruchomości pod kątem prawnym przed zakupem pozwoli na zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami dla planowanej budowy, w tym również niejednokrotnie uniemożliwiającym realizację założonego planu. Na rynku dostępnych jest również wiele atrakcyjnych nieruchomości, które wymagają uporządkowania ich stanu prawnego – co niejednokrotnie zniechęca deweloperów do ich zakupu z uwagi na wizję przechodzenia przez żmudne procedury. Nasza Kancelaria pomoże Państwu nabyć atrakcyjne nieruchomości i przejść gładko przez wszelkie urzędowe formalności przed organami administracyjnymi (m.in. decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, pozwolenia na budowę.

Kancelaria K&S udziela również wsparcia w procesie uzyskiwania finansowania inwestycji w bankach. Instytucje finansowe niejednokrotnie oczekują dużej ilości dokumentów i stawiają przed deweloperami wysokie wymagania – dla początkujących deweloperów może być to bariera nie do przejścia. Nasza Kancelaria odciąży Państwa w procedurze uzyskania kredytu i będziecie mogli skupić się na najważniejszych kwestiach.

Proces realizacji inwestycji tj. budowy i sprzedaży lokali również wymaga przygotowania szeregu dokumentów, które mają zabezpieczyć dewelopera przed nierzetelnymi wykonawcami i innymi kontrahentami, jak również nie narazić na odpowiedzialność względem nabywców lokali. Przygotowujemy umowy na generalne wykonawstwo, umowy z podwykonawcami, weryfikujemy umowy dostarczane przez kontrahentów i bierzemy udział w ich negocjacji. Wykazujemy się biznesowym podejściem i ułatwiamy klientowi finalizację umów, jednocześnie zabezpieczając go przed zbędnym ryzykiem. Opracowujemy również umowy deweloperskiej dla klientów, a także inne dokumenty (m.in. umowy rezerwacyjne, prospekty informacyjne) uwzględniając przy tym obowiązujące akty prawne (w szczególności ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) i stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który niejednokrotnie nakładał wysokie kary na deweloperów gdy stosowali wzorce umowne zawierające klauzule niedozwolone w umowach z klientami. Wbrew pozorom wiele postanowień standardowo używanych w umowach nie powinna być umieszczana w umowach z konsumentami i takie działanie może skutkować wysokimi karami i roszczeniami klientów. 

Świadczymy również usługi przy finalizacji inwestycji i w okresie „gwarancyjnym” (roszczeń z rękojmi). Pomagamy w sytuacji wad powstałych na skutek działania nierzetelnych podwykonawców (generalnego wykonawcy), jak również obsługujemy reklamacje kierowane przez klientów względem dewelopera. Należy pamiętać, że roszczenia nabywców lokali mieszkalnych z tytułu rękojmi przedawniają się dopiero z upływem pięciu lat – stąd też warto polegać na zespole specjalistów mających doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z klientami. 

W ramach świadczonych usług Kancelaria K&S prowadziła całościową obsługę prawną inwestycji deweloperskich, w ramach których oddano do użytku setki lokali mieszkalnych i użytkowych w wielu miastach Polski.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410