Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo administracyjne i budowlane – Prawnik

Kancelaria K&S świadczy usługi w zakresie, który obejmuje nie tylko prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, ale także prawo administracyjne, w tym prawo budowlane. Sprawy administracyjne należą do tych z życia codziennego i to zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Egzekucja administracyjna – Prawnik

Prawnicy z Kancelarii prawnej K&S reprezentują klientów przed organami podatkowymi w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych w administracji. W zakres usług wchodzi także sporządzenie przewidzianych prawem środków zaskarżenia takich jak zażalenia, odwołania, zarzuty czy skargi, jak i pomoc prawna w zakresie wniosków o wstrzymanie wykonalności decyzji.

Zastępstwo procesowe

W sytuacjach spornych Kancelaria podejmuje się reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Możliwe jest także dochodzenie odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej czy Skarbu Państwa.

Prawo budowlane

W ramach świadczonych usług Kancelaria prawna K&S oferuje usługi prawne z zakresu prawa budowlanego – między innymi reprezentację w procesie inwestycyjnym dotyczącym kwestii uzyskania pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, jak również przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego.

Gospodarka nieruchomościami

Kancelaria K&S oferuje pomoc i porady prawne w Gdańsku lub w Elblągu z zakresu gospodarki nieruchomościami. Do zadań tych należy dokonanie analizy stanu pranego nieruchomości, pomoc przy podziale nieruchomości – zniesieniu współwłasności, wyodrębnieniu lokali czy ustaleniu sposobu użytkowania. Kancelaria prawna K&S przygotowuje również projekty umów najmu, dzierżawy czy użyczenia budynków, jak i świadczy pomoc prawną przy zawieraniu umów takich jak umowa sprzedaży czy darowizny nieruchomości. Zakres usług obejmuje także dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, prowadzenie spraw o eksmisję czy spraw związanych z procesem inwestycyjnym.

Jakie sprawy podejmuje Kancelaria specjalizująca się w prawie administracyjnym i budowlanym?

Prawo budowlane określa między innymi sprawy projektowania, budowy, rozbiórki, jak również reguluje zasady działania organów administracji publicznej.

Prawo administracyjne natomiast określa stosunki prawne pomiędzy podmiotem a organami administracji publicznej, jak również normuje zasady działania tych organów publicznych.

Obie dziedziny prawa są bardzo rozległe, często łączą się ze sobą, ale również występują samodzielnie. Kancelaria specjalizująca się w prawie administracyjnym i budowlanym zajmuje się profesjonalnym doradztwem i wsparciem w zakresie przepisów dotyczących nieruchomości, budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, czy ochrony środowiska.

Komu świadczone są porady prawne z zakresu prawa administracyjnego i budowlanego?

Każdemu, kto potrzebuje doradztwa w zakresie prawa budowlanego czy prawa administracyjnego oraz innych, pokrewnych gałęzi prawa. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to osoba fizyczna, szukająca doradztwa w indywidualnych sprawach, deweloper lub inwestor, czy też wspólnota mieszkaniowa.

W czym pomoże prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym i budowlanym?

Prawnik specjalizujący się w tych dziedzinach prawa świadczy kompleksowe doradztwo i wsparcie. Do jego zadań będzie należało: weryfikacja i opracowywanie umów o roboty budowlane, o prace projektowe, umów nabycia i zbycia nieruchomości, umów przedwstępnych; doradztwo i reprezentacja sądowa ze zniesieniem współwłasności, podziałem nieruchomości, ustanowienie służebności; obsługa wspólnot mieszkaniowych; opiniowanie w sprawach zamówień publicznych; uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy; odwołania od decyzji, skargi i zażaleń administracyjnych.

Porady online, na telefon i stacjonarnie w Gdańsku lub Elblągu.

W Kancelarii doświadczeni praktycy prawa świadczą swoje usługi stacjonarnie w Gdańsku lub Elblągu. Doradzają swoim klientom telefonicznie. Oprócz tradycyjnych spotkań istnieje możliwość umówienia się na porady prawne online. Weryfikacja czy opiniowanie umów, przygotowanie umów bycia, najmu, dzierżawy mogą odbywać się zdalnie. Z tego powodu zagadnienia z prawa administracyjnego czy prawa budowlanego mogą być wyjaśnianie i opiniowane na terenie całego kraju.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.