K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Prawo administracyjne i budowlane

Kancelaria K&S świadczy usługi w zakresie, który obejmuje nie tylko prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, ale także prawo administracyjne, w tym prawo budowlane. Sprawy administracyjne należą do tych z życia codziennego i to zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Egzekucja administracyjna

Prawnicy z Kancelarii prawnej K&S reprezentują klientów przed organami podatkowymi w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych w administracji. W zakres usług wchodzi także sporządzenie przewidzianych prawem środków zaskarżenia takich jak zażalenia, odwołania, zarzuty czy skargi, jak i pomoc prawna w zakresie wniosków o wstrzymanie wykonalności decyzji.

Zastępstwo procesowe

W sytuacjach spornych Kancelaria podejmuje się reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Możliwe jest także dochodzenie odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej czy Skarbu Państwa.

Prawo budowlane

W ramach świadczonych usług Kancelaria prawna K&S oferuje usługi prawne z zakresu prawa budowlanego – między innymi reprezentację w procesie inwestycyjnym dotyczącym kwestii uzyskania pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, jak również przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego.

Gospodarka nieruchomościami

Kancelaria K&S oferuje pomoc i porady prawne w Gdańsku lub w Elblągu z zakresu gospodarki nieruchomościami. Do zadań tych należy dokonanie analizy stanu pranego nieruchomości, pomoc przy podziale nieruchomości – zniesieniu współwłasności, wyodrębnieniu lokali czy ustaleniu sposobu użytkowania. Kancelaria prawna K&S przygotowuje również projekty umów najmu, dzierżawy czy użyczenia budynków, jak i świadczy pomoc prawną przy zawieraniu umów takich jak umowa sprzedaży czy darowizny nieruchomości. Zakres usług obejmuje także dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, prowadzenie spraw o eksmisję czy spraw związanych z procesem inwestycyjnym.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.