Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo cywilne

Kancelaria Prawna K&S świadczy szereg usług z zakresu prawa cywilnego przede wszystkim związanych z zawieraniem i negocjowaniem umów czy sporządzaniem pozwów i pism procesowych, jak również reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi. Do podstawowych usług z zakresu prawa cywilnego świadczonych przez Kancelarię należy także sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dotyczących tej gałęzi prawa, pozwalających przybliżyć istotne zagadnienia związane z prawem cywilnym i aktualnym stanem prawnym.

Umowy cywilnoprawne

Prawo cywilne, które reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i prawnymi, od innych gałęzi prawnych różni się swobodą w kształtowaniu stosunku prawnego na podstawie umów, jedynie w granicach zasad współżycia społecznego, właściwości stosunku i ustawy. Kancelaria w ramach świadczonych usług zajmuje się więc przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów cywilnoprawnych oraz handlowych w celu ustalenia warunków najbardziej dogodnych dla reprezentowanej strony.

Reprezentacja w postępowaniach

Prawnik z kancelarii prawnej K&S reprezentuje również klientów w postępowaniach egzekucyjnych, jak również pełni zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Procesy sądowe często bywają długotrwałe i skomplikowane, dlatego pomoc profesjonalistów może okazać się niezbędna i nie tylko przyspieszyć oraz ułatwić wszystkie procedury, ale także pozwolić jak najlepiej ukształtować sytuację danego klienta.

Sporządzenie opinii prawnych

Opinie prawne to rodzaj porady prawnej udzielanej w formie pisemnej. Ten rodzaj porady prawnej znajduje zastosowanie w szczególności w bardziej skomplikowanych sytuacjach, w których potrzeba przekazania wielu informacji, sprawia, że forma pisemna jest najlepszym rozwiązaniem. Opinie prawne, które przygotowuje radca prawny pozwalają na dokonanie kompleksowej oceny prawnej stanu faktycznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, orzeczenia sądowego, a także publikacji prawnych wraz z wnioskami.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410