Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Adwokat sprawy spadkowe i rodzinne Gdańsk Elbląg

Istotną częścią praktyki Kancelarii jest prawo rodzinne i spadkowe dotyczące kwestii stosunków osobistych lub majątkowych między wstępnymi, zstępnymi, przysposobionymi i przysposabiającymi. Niejednokrotnie tego rodzaju sprawy są niezwykle trudne i emocjonalne, dlatego do prawidłowego ich przeprowadzenia niezbędny jest profesjonalizm i duże doświadczenie.

K&S Kancelaria prawna w Gdańsku i Elblągu prowadzona przez radcę prawnego Krzysztofa Kardasza i radcę prawnego Sławomira Staszaka, oferuje porady prawne lub kompleksową obsługę prawną. Reprezentujemy Klientów indywidualnych przed sądami na każdym etapie postępowania we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Zespół Kancelarii uczestniczy w postępowaniach o alimenty lub rozwód tj. rozwód z orzeczeniem winy oraz rozwód bez orzekania o winie, a także w przedmiocie opieki i kontaktów z dzieckiem (tzw. władza rodzicielska). Nasi prawnicy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego. Tworzą dokumenty, opinie prawne i udzielają pomocy prawnej.

Każdy specjalista zatrudniony w Kancelarii prawnej K&S poprowadzi ze szczególną uwagą sprawy w przedmiocie działu spadku lub podziału majątku po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej po rozwodzie. Nasi eksperci posiadają również doświadczenie w prowadzeniu pozostałych spraw zakresu prawa spadkowego, a także innych spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego.

Skorzystaj na współpracy z prawnikiem. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Telefon: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410.

Kancelaria prawna od prawa rodzinnego w Gdańsku i Elblągu

K&S Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach o separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również ustalenie, ograniczenie czy zakaz kontaktu z dzieckiem. Prawo rodzinne obejmuje także kwestie związane z podziałem majątku – między innymi postępowanie w przedmiocie podziału majątku, ustanowieniu rozdzielności majątkowej i rozliczeniem nakładów zarówno w przypadku małżonków, jak i konkubinatu. Kancelaria prowadzi także zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria rozwodowa w Gdańsku lub Elblągu

Znaczną część spraw prowadzonych w ramach prawa rodzinnego są sprawy dotyczące rozwodu. Rozwód to zwykle trudne wydarzenie w życiu. Nie ma znaczenia, czy Klient jest stroną, która planuje wystąpienie o rozwód, czy też otrzymał pozew rozwodowy. Prawnik rozwodowy z Kancelarii prawnej K&S specjalizuje się w sprawach rozwodowych zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez jej orzekania. Z jego pomocą przejście przez proces rozwodowy będzie mniej skomplikowane. Współpraca z prawnikiem od rozwodów w Gdańsku pozwala uniknąć błędów. W toku współpracy pomoże on zadbać o podział majątku, alimenty i ustalenie zasad opieki nad dziećmi.

Typowa sprawa rozwodowa to proces kilkuetapowy, który rozpoczyna wniesienie pozwu rozwodowego przez jedną ze stron. Kolejno następuje ocena formalna pozwu. W następnym etapie pozwany, który otrzymuje pozew rozwodowy, musi się do niego ustosunkować. Kolejno strony spotykają się na rozprawie sądowej. W zależności od złożoności sprawy, pozew rozpatrywany jest na jednej lub kilku rozprawach. Na ostatniej rozprawie sąd wydaje wyrok, od którego każda ze stron może się odwołać.

Prawnik rozwodowy odpowiada na pytania:

1. Ile trwa sprawa rozwodowa w Gdańsku?

Sprawa rozwodowa w Gdańsku może zakończyć się po jednej rozprawie. Skomplikowane postępowania mogą trwać latami. Więcej na temat spraw rozwodowych w Gdańsku piszemy w tym artykule: https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/.

2. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu rozwodowego?

Pozew rozwodowy trzeba złożyć w dwóch egzemplarzach. Do pozwu należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci. Jeśli były zawierane — małżeńskie umowy majątkowe. Więcej na temat tego, jak przebiega rozwód krok po kroku pisaliśmy tutaj: https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/.

3. Ile kosztuje rozwód?

Przed wniesieniem pozwu o rozwód do sądu należy uiścić na rachunek sądu stosowny wpis sądowy (na dzień 28-06-2021 r. wpis ten wynosi 600 zł) oraz załączyć dowód uiszczenia wpisu sądowego do pozwu o rozwód.

Więcej na ten temat piszemy w artykule: https://www.krp-ks.pl/ile-kosztuje-rozwod-w-gdansku/.

4. Czy potrzebuję prawnika rozwodowego?

Pełnomocnik, którym może zostać prawnik rozwodowy, nie jest wymagany. Warto jednak wykorzystać wiedzę i doświadczenie prawnika, który pomaga osiągnąć konkretne cele.

Przydatny artykuł: https://www.krp-ks.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/.

5. Czy do pozwu o rozwód można dołączyć wniosek o podział majątku?

Tak. Do pozwu o rozwód można dołączyć wniosek o podział majątku, który oceni sąd. Artykuł, który warto przeczytać: https://www.krp-ks.pl/zasada-rownych-udzialow-w-majatku-wspolnym-bylych-malzonkow/.

6. Jak szybko trzeba odpowiedzieć na pozew rozwodowy?

Co do zasady Pozwany musi odpowiedzieć na pozew rozwodowy w ciągu 14 dni.

7. W czym pomaga prawnik rozwodowy?

Zadaniem prawnika rozwodowego jest reprezentacja Klienta przed sądem w sprawie o rozwód, od którego otrzymał pełnomocnictwo. Prawnik zajmuje się przygotowaniem pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. Przygotowuje również inne pisma i odpowiedzi. Pomaga Klientowi kompletować wnioski dowodowe. Negocjuje. Świadczy porady prawne dotyczące rozwodu, alimentów, podziału majątku, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej.

Artykuły warte lektury:

1. https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.

Sprawy o alimenty — doświadczeni prawnicy, Kancelaria K&S Gdańsk lub Elbląg

Ważnym aspektem działalności Kancelarii są także sprawy dotyczące alimentów – ubiegania się o nie, ustalenia stosownej wysokości, w tym obniżenia czy podwyższenia alimentów, jak i wyegzekwowania ich od byłego małżonka, który uchyla się od obowiązku płacenia.

Prawnik Kancelarii K&S w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub Elblągu przygotowuje pozew o alimenty. Sporządza wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego. W zakresie jego obowiązków jest świadczenie porad prawnych, które dotyczą alimentów. Bierze on udział w negocjacjach. Reprezentuje Klientów w sprawach o alimenty.

Prawnicy w sprawach o alimenty pomagają uzyskać świadczenie od rodzica na dziecko małoletnie i dorosłe. Uzyskują alimenty od małżonka lub od dzieci na rodziców.

Prawnik odpowiada na pytania:

1. Ile kosztuje pozew o alimenty?

Nie płaci się opłaty przy składaniu pozwu o alimenty lub zmianę wysokości świadczenia.

2. Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?

W konsekwencji niepłacenia alimentów często dochodzi do egzekucji komorniczej. Uporczywe niepłacenie alimentów to przestępstwo, za które grozi odpowiedzialność karna.

3. Czy po wejściu w związek małżeński byłego partnera nadal muszę płacić zasądzone alimenty?

Nie. Obowiązek alimentacyjny w takim wypadku ustaje.

4. Czy do sprawy o alimenty potrzeby jest prawnik?

Nie. Prawnik może skutecznie pomóc na każdym etapie postępowania. Można mu zlecić np. przygotowanie pozwu.

5. Kiedy mogę złożyć wniosek o podwyższenie alimentów?

Wniosek o podwyższenie alimentów można złożyć w dowolnym momencie. Musi on zostać dobrze uzasadniony.

6. Do kiedy muszę płacić alimenty na małoletnie dziecko lub dzieci niepełnosprawne.

Alimenty na małoletnie dziecko należy płacić do momentu jego usamodzielnienia. W sytuacji, gdy dziecko niepełnosprawne nie będzie w stanie się usamodzielnić, rodzice są zobligowani do płacenia alimentów do końca życia.

Artykuły uzupełniające:

  1. https://www.krp-ks.pl/obowiazek-alimentacyjny/
  2. https://www.krp-ks.pl/alimenty-podwyzszenie-lub-obnizenie/
  3. https://www.krp-ks.pl/egzekucja-kontaktow-z-dzieckiem/

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.

Prawo spadkowe

Jedną z części, jaką reguluje prawo cywilne, jest prawo spadkowe, które związane jest z czynnościami dokonywanymi na wypadek śmierci. Praktyka z zakresu prawa spadkowego obejmuje przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku, w przypadku, gdy nie wszystkie strony są zgodne i niemożliwe jest dokonanie działu przed notariuszem.

Sprawy spadkowe – K&S Kancelaria prawna w Gdańsku i Elblągu

Radca prawny zajmuje się także sprawami związanymi z zabezpieczeniem spadku i spisem inwentarza, jak również sprawami o uchylenie lub zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Prawnik w sprawach spadkowych świadczy porady prawne. Przygotowuje pozwy i wnioski. Występuje jako pełnomocnik procesowy na każdym etapie postępowania w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie. Prawnik od spraw spadkowych doradza również jak korzystnie przekazać majątek spadkobiercom i pomaga w sporządzeniu testamentu.

Prawnik spadkowy odpowiada na pytania:

1. Czy do sporządzenia testamentu potrzebny jest notariusz?

Nie. Testament może zostać sporządzony bez obecności notariusza. Musi być spisany ręcznie, opatrzony datą i podpisem.

2. Jak długo trwa sprawa spadkowa?

Sprawy dotyczące spadku w Gdańsku i innych miastach mogą zakończyć się już po jednej rozprawie lub trwać latami.

3. Podpisaliśmy intercyzę małżeńską, czy ma to znaczenie dla dziedziczenia?

Intercyza nie wpływa na dziedziczenie. Mąż lub żona dziedziczy i ma prawo do zachowku na mocy ustawy w przypadku, gdy nie zmarły, nie pozostawił testamentu.

Artykuły warte lektury:

  1. https://www.krp-ks.pl/odrzucenie-lub-przyjecie-spadku-wyjasniamy/
  2. https://www.krp-ks.pl/zachowek-czyli-ile-musze-dostac-w-spadku/
  3. https://www.krp-ks.pl/pozbawienie-prawa-do-zachowku-wydziedziczenie/
  4. https://www.krp-ks.pl/niegodnosc-dziedziczenia-a-wydziedziczenie/

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.