K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Prawo rodzinne i spadkowe

Istotną częścią praktyki Kancelarii jest prawo rodzinne i spadkowe dotyczące kwestii stosunków osobistych lub majątkowych między wstępnymi, zstępnymi, przysposobionymi i przysposabiającymi. Niejednokrotnie tego rodzaju sprawy są niezwykle trudne i emocjonalne, dlatego do prawidłowego ich przeprowadzenia niezbędny jest profesjonalizm i duże doświadczenie.

Prawo rodzinne

Kancelaria prawna K&S specjalizuje się w sprawach o separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również ustalenie, ograniczenie czy zakaz kontaktu z dzieckiem. Prawo rodzinne obejmuje także kwestie związane z podziałem majątku – między innymi postępowanie w przedmiocie podziału majątku, ustanowieniu rozdzielności majątkowej i rozliczeniem nakładów zarówno w przypadku małżonków, jak i konkubinatu. Kancelaria prowadzi także zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym.

Rozwód i alimenty

Znaczną część spraw prowadzonych w ramach prawa rodzinnego są sprawy dotyczące rozwodu i alimentów. Prawnicy z Kancelarii prawnej K&S specjalizują się w sprawach rozwodowych zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez jej orzekania, a także sprawach związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej. Ważnym aspektem działalności Kancelarii są także sprawy dotyczące alimentów – ubiegania się o nie, ustalenia stosownej wysokości, w tym obniżenia czy podwyższenia alimentów, jak i wyegzekwowania ich od byłego małżonka, który uchyla się od obowiązku płacenia.

Tagi: prawnik alimenty, prawnik rozwody, prawo rodzinne kancelaria

Prawo spadkowe

Jedną z części, jaką reguluje prawo cywilne, jest prawo spadkowe, które związane jest z czynnościami dokonywanymi na wypadek śmierci. Praktyka z zakresu prawa spadkowego obejmuje przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku, w przypadku, gdy nie wszystkie strony są zgodne i niemożliwe jest dokonanie działu przed notariuszem. Radca prawny zajmuje się także sprawami związanymi z zabezpieczeniem spadku i spisem inwentarza, jak również sprawami o uchylenie lub zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Tagi: dział spadku prawnik

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.