Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo spółek handlowych i korporacyjne

Doradztwo korporacyjne świadczone w Kancelarii dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Radca prawny świadczy usługi obejmujące szeroko rozumiane prawo spółek zarówno w zakresie przekształcania czy likwidacji spółek w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów, jak i dotyczące ich bieżącej działalności. Świadczone usługi obejmują wszystkie etapy, począwszy od przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, przez obsługę prawną zgromadzeń aż po kwestie związane z likwidacją czy upadłością spółek.

Bieżąca obsługa

Kancelaria prawna K&S zapewnia bieżącą obsługę korporacyjną obejmującą między innymi przygotowanie projektów protokołów, uchwał, a także tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, regulaminów zarządu czy rady nadzorczej oraz wszystkich usług związanych z organizacją struktury spółki i działalnością poszczególnych jej organów. Kancelaria oferuje również możliwość reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników.

Reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych

Normy Kodeksu Spółek Handlowych nakładają na spółki obowiązek zgłaszania sądowi rejestrowemu wszelkich zmian, które podlegają wpisowi lub ujawnieniu w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria świadczy usługi z zakresu reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych, a więc zgłaszania spółek do rejestracji, jak również zgłaszania wszelkich zmian, które muszą zostać uwzględnione w rejestrze.

Likwidacja i ogłaszanie upadłości

W sytuacji, w której nie jest już możliwe dalsze prowadzenie działalności gospodarczej i zachodzi konieczność likwidacji albo ogłoszenia upadłości danego podmiotu gospodarczego, prawnik pomaga w przeprowadzeniu całego procesu. Priorytetem jest przede wszystkim podjęcie właściwej decyzji i zakończenie działalności w sposób możliwie najkorzystniejszy dla właściciela przy jednoczesnym nienarażaniu na osobistą odpowiedzialność przewidzianą przez prawo cywilne oraz karne osób zarządzających daną spółką.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410