Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje nie tylko takie gałęzie prawa jak prawo cywilne, ale również prawo pracy. Prawnicy z Kancelarii Prawnej K&S świadczą usługi w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Porady prawne w sprawie emerytury, renty lub innego świadczenia udziela prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS. Oferowane usługi dotyczą przede wszystkim kwestii emerytury, ubezpieczeń – ich podleganiu i wyłączeniu, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych, jak również rent i odszkodowań z tytułu wypadków w pracy.

Odwołania od decyzji ZUS i KRUS

Ze względu na praktykę ZUS i KRUS, która często niesie w konsekwencji wydawanie decyzji odmownych bez przeprowadzenia wnikliwej analizy, niejednokrotnie potrzebna jest profesjonalna obrona w celu wyegzekwowania praw przysługujących osobom ubezpieczonym. Znajomość bieżącego prawa i doświadczenie w tego typu sprawach umożliwia Kancelarii świadczenie pomocy przy pisaniu odwołań od decyzji ZUS lub KRUS dotyczących przede wszystkim renty, emerytury, zasiłków chorobowych czy macierzyńskich, a także formułowanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych czy wniosków o umorzenie zaległości. Każdorazowo sporządzeniem odwołania od decyzji ZUS lub KRUS zajmuje się doświadczony radca prawny — prawnik do walki z ZUS.

Weryfikacja prawa do renty, emerytury

Radca prawny Krzysztof Kardasz albo Sławomir Staszak podejmuje się również analizy decyzji wydawanych aktualnie przez Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego oraz wnoszenia od nich odwołań do sądu w celu podjęcia obrony praw i zaskarżenia krzywdzącej decyzji organów. Oferowany zakres usług obejmuje kompleksową analizę decyzji emerytalnej lub rentowej, porady prawne, jak również pomoc w sporządzaniu odwołania do sądu.

Reprezentacja

Kancelaria prawna K&S reprezentuje także swoich klientów w sporach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zakres usług obejmuje porady i reprezentację w sporach z ZUS (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych), jak również z KRUS (Kasą Rolniczą Ubezpieczenia Społecznego), a także reprezentację przed sądami, między innymi w sprawach o przyznanie należnych świadczeń czy ustalenie ich wysokości, jak również spraw związanych ze wcześniejszą emeryturą z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jakie sprawy podejmuje Kancelaria specjalizująca się w prawie ubezpieczeń społecznych?

Prawo ubezpieczeń społecznych, to szeroka gałąź, obejmująca wszelkiego rodzaju zabezpieczenia socjalne. Kancelaria specjalizuje się zatem w sprawach dotyczących rent, emerytur, zasiłków chorobowych, świadczeń powypadkowych (w następstwie wypadku przy pracy), czy macierzyńskich.

Komu świadczone są porady prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych?

Porady prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych są świadczone pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę, pracownikom agencyjnym, zleceniobiorcom, wykonującym umowę o świadczenie usług, prowadzącym pozarolniczą działalność, a także duchownym oraz rencistom i emerytom.

W czym pomoże prawnik specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych?

Pomoc prawna może okazać się niezbędna, gdy pracodawca nie odprowadza składek na poczet ubezpieczeń społecznych, przez co pracownik nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń w razie potrzeby. Prawnik do walki z ZUS poprowadzi również spór w imieniu matki, która prowadząc własną działalność, stara się w jej ramach uzyskać świadczenia rodzicielskie (zasiłek macierzyński przy prowadzeniu działalności gospodarczej). W przypadku rent i emerytur warto udać się po pomoc prawną, jeżeli świadczenia są rażąco niskie lub sposób ich naliczania budzi wątpliwości.

Prawo ubezpieczeń społecznych porady online, na telefon i stacjonarnie w Gdańsku lub Elblągu.

Z pomocy prawnej, można z korzystać w jednej z trzech form: online, telefonicznie lub stacjonarne w Gdańsku albo Elblągu. W ramach porady prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS lub KRUS przedstawi możliwe sposoby rozwiązania problemu praw tego danego klienta, np. co zrobić, gdy nie ma on prawa do zasiłku lub emerytury z powodu zaniedbań po stronie pracodawcy. Często sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczą rent powypadkowych, gdy organ rentowy kwestionuje zasadność przyznania takiego świadczenia. Prawnik do spraw ZUS  przedstawi również w ramach pierwszej porady koszt kompleksowej pomocy prawnej, który jest zawsze zależny od konkretnego stanu faktycznego.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.