K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje nie tylko takie gałęzie prawa jak prawo cywilne, ale również prawo pracy. Prawnicy z Kancelarii Prawnej K&S świadczą usługi w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Oferowane usługi dotyczą przede wszystkim kwestii emerytury, ubezpieczeń – ich podleganiu i wyłączeniu, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych, jak również rent i odszkodowań z tytułu wypadków w pracy.

Odwołania od decyzji ZUS i KRUS

Ze względu na praktykę ZUS i KRUS, która często niesie w konsekwencji wydawanie decyzji odmownych bez przeprowadzenia wnikliwej analizy, niejednokrotnie potrzebna jest profesjonalna obrona w celu wyegzekwowania praw przysługujących osobom ubezpieczonym. Znajomość bieżącego prawa i doświadczenie w tego typu sprawach umożliwia Kancelarii świadczenie pomocy przy pisaniu odwołań od decyzji ZUS lub KRUS dotyczących przede wszystkim renty, emerytury, zasiłków chorobowych czy macierzyńskich, a także formułowanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych czy wniosków o umorzenie zaległości.

Weryfikacja prawa do renty, emerytury

Radca prawny Krzysztof Kardasz albo Sławomir Staszak podejmuje się również analizy decyzji wydawanych aktualnie przez Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego oraz wnoszenia od nich odwołań do sądu w celu podjęcia obrony praw i zaskarżenia krzywdzącej decyzji organów. Oferowany zakres usług obejmuje kompleksową analizę decyzji emerytalnej lub rentowej, porady prawne, jak również pomoc w sporządzaniu odwołania do sądu.

Reprezentacja

Kancelaria prawna K&S reprezentuje także swoich klientów w sporach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zakres usług obejmuje porady i reprezentację w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również z Kasą Rolniczą Ubezpieczenia Społecznego, a także reprezentację przed sądami, między innymi w sprawach o przyznanie należnych świadczeń czy ustalenie ich wysokości, jak również spraw związanych ze wcześniejszą emeryturą z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.