Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne wymaga od prawnika znajomości także takich gałęzi jak prawo cywilne, a także szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności w zakresie spółek i rynku kapitałowego. Kancelaria prawna K&S zapewnia pomoc na wszystkich etapach postępowania – od doradztwa poprzez przygotowywanie wniosków i reprezentację w postępowaniu.

Upadłość konsumencka, firmy jednoosobowej

Celem postępowania upadłościowego jest likwidacja całego majątku dłużnika, a następnie zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków, zgodnie z kolejnością ich zaspokajania upadłość oznacza nic innego jak przejęcie całości zarządu nad majątkiem przez syndyka wyznaczonego przez Sąd.

Tagi: upadłość firmy, upadłość konsumencka, prawo upadłościowe kancelaria, upadłość firmy jednoosobowej

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy jest dużym wyzwaniem dla dłużnika i wymaga od niego wiele wysiłku. Musi on bowiem przygotować wiarygodne pozycje układowe, które jednocześnie będą też spójne, a dodatkowo przekonać do nich zarówno sąd, jak i wierzycieli. Doradztwo i pomoc prawna Kancelarii restrukturyzacyjnej umożliwia przygotowanie optymalnych propozycji układowych będących podstawą do pozytywnego zakończenia całego postępowania.

Tagi: restrukturyzacja firmy

Reprezentacja

Do zakresu usług Kancelarii restrukturyzacyjnej należy reprezentacja Upadłego, Dłużnika lub Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności w postępowaniu z możliwością zawarcia układu. W takich wypadkach istotną kwestią jest przygotowanie propozycji układowych i propozycji ich finansowania. Kancelaria restrukturyzacyjna zapewnia także obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, a także obsługę innych podmiotów zainteresowanych. Radca prawny współpracuje z Syndykami, zarządcami sądowymi i nadzorcami sądowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi oraz pełni zastępstwo procesowe Syndyków, zarządców sądowych, nadzorców sądowych lub doradców restrukturyzacyjnych.

Doradztwo

W ramach swojej działalności Kancelaria restrukturyzacyjna oferuje pomoc w zakresie analizy możliwości ogłoszenia upadłości oraz jej formy, a także przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości. Opracowuje także zgłoszenia do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także wszczyna postępowania restrukturyzacyjne. Zapewnia fachowe porady z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, sporządza opinie oraz przygotowuje stosowną dokumentację.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410