Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria prawna K&S zapewnia kompleksową obsługę w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Oferowane usługi obejmują każdy etap postępowania – od doradztwa i sporządzania dokumentacji przetargowej, przez składanie oferty lub wniosku, aż po ochronę prawną i reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

Usługi Kancelarii zamówień publicznych obejmują między innymi doradztwo prawne w zakresie planowania postępowania, a więc pomoc w ustaleniu przedmiotu zamówienia, a także optymalnego doboru trybu postępowania. W ramach działalności dokonywana jest również analiza warunków zamówienia, a także kompleksowa pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej zamawiającego – sporządzanie projektów umów, których treść regulowana jest przez prawo cywilne i przepisy szczególne oraz ogłoszeń, a także pomoc w zakresie formułowania korespondencji między zamawiającym i wykonawcami.

Prowadzenie postępowania

Kancelaria zamówień publicznych udziela także pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, we wszystkich trybach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych. Zakres usług obejmuje między innymi wybór optymalnego trybu udzielania zamówienia publicznego, przygotowanie i weryfikacja dokumentacji SIWZ oraz umów, a także rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w toku postępowania, m.in. w zakresie dokumentacji przetargowej. Kancelaria zamówień publicznych bierze także udział w obradach komisji przetargowych.

Środki ochrony prawnej

Istotnym aspektem działalności Kancelarii zamówień publicznych w ramach prawa zamówień publicznych są także usługi związane ze środkami ochrony prawnej. Należą do nich przede wszystkim sporządzanie pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego. Radca prawny służy również pomocą w przypadku konieczności reprezentowania zamawiających i wykonawców w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również reprezentowania klientów w sądach powszechnych w przypadku skarg wnoszonych na orzeczenia KIO. Sprawy prowadzone w sądach powszechnych mogą dotyczyć także kwestii związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, a więc odnosić się do zwrócenia wadium, zapłaty kar umownych czy odszkodowania.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych:

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne w naszym kraju stanowią istotny element finansów publicznych, które obejmują szereg rozwiązań dotyczących procedur wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne to nic innego jak odpłatne umowy, które są zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Przedmiotem takich umów są m.in. usługi, dostawy, a także od pewnego czasu coraz częściej roboty budowlane.

Skąd czerpać informacje o zamówieniach publicznych?

Informacje dotyczące dostępnych zamówień publicznych można znaleźć w internecie. Dla firm, które zajmują się stroną formalną w imieniu oferenta organizowane są szkolenia.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia dotyczące zamówień publicznych?

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych to aktualnie zróżnicowana oferta. Zamówienia publiczne szkolenia warto filtrować względem indywidualnych potrzeb. Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.: szansa na awans, czy dostęp do aktualnej wiedzy.

Z kim warto współpracować w zakresie zamówień publicznych?

Oprócz kancelarii zamówień publicznych, które zajmują się kompleksową pomocą głównie w zakresie norm prawnych, przydatną instytucją jest Urząd Zamówień Publicznych. Jednostka budżetowa nie tylko zadba o stabilny proces dotyczący udzielania wszelkich zamówień publicznych, ale dodatkowo zapewni wszystkim przedsiębiorcom sprawiedliwy dostęp do zamówień publicznych.

Jak działa kancelaria zamówień publicznych?

Do działań Kancelarii w kwestii zamówień publicznych należy m.in.:

• pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej Zamawiającego,

• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, we wszystkich trybach przewidzianych przez Prawo zamówień publicznych,

• branie udziału w obradach komisji przetargowych,

• wnoszenie środków ochrony prawnej  i reprezentowanie.