Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Umowy o roboty budowlane

Prawo cywilne w księdze dotyczącej zobowiązań reguluje między innymi umowy o roboty budowlane. K&S Kancelaria prawna od robót budowlanych zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji – od zawierania, aż po rozliczanie.

Przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane

Radca prawny zapewnia opiekę dla uczestników procesu budowlanego, udzielając wsparcia podczas negocjacji i zawierania warunków poszczególnych umów. W zakres usług wchodzi nie tylko przygotowywanie, ale i opiniowanie umów, by pomóc uczestnikom procesu inwestycyjnego osiągnąć najkorzystniejsze dla nich rezultaty zarówno podczas realizacji, jak i rozliczania kontraktów budowlanych. W zakres usług wchodzi analiza stanu faktycznego zaistniałego na budowie pod kątem możliwych zachowań kontrahenta, co pozwala zabezpieczyć interesy klientów. K&S Kancelaria prawna od robót budowlanych świadczy również pomoc przy zabezpieczaniu płatności wykonawców za roboty budowlane na etapie zawierania kontraktu oraz w trakcie realizacji.

K&S Kancelaria prawna od robót budowlanych reprezentuje Klientów

K&S Kancelaria prawna od robót budowlanych reprezentuje również Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz Podwykonawców w procesie budowlanym, jak również zapewnia reprezentację w procesie negocjacji i zawierania umów budowlanych, pozwalając na osiągnięcie optymalnych rozwiązań. Wieloletnie doświadczenie i znajomość takich gałęzi prawa jak prawo cywilne czy prawo budowlane umożliwia Kancelarii zaoferowanie klientom praktycznych i bezpiecznych rozwiązań.

Nadzór nad terminami

Jednym ze szczególnie istotnych aspektów w umowach o roboty budowlane jest należyte wywiązanie się z terminów oraz obowiązków ciążących na danych podmiotach na podstawie umowy. Terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań jest znacznie prostsze dzięki kalendarzowi budowy, którego prowadzenie również wchodzi w zakres usług Kancelarii.

Odzyskiwanie należności

K&S Kancelaria prawna od robót budowlanych zapewnia także skuteczną windykację należności wynikających z wykonanego kontraktu budowlanego zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i komorniczym. W ramach należytej windykacji odzyskiwane są długi od wykonawców i inwestorów czy firm transportowych, jak również egzekwowane są kary umowne za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy.

Jeżeli szukasz Kancelarii prawnej od robót budowlanych, niezwłocznie zgłoś się do Kancelarii K&S. Ekspert dokona indywidualnej analizy Twojej sytuacji i doradzi również w jaki sposób najskuteczniej postępować w sprawie.

K&S Kancelaria prawna Gdańsk, ul. S. Staszica 6/6. Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410.