K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Umowy o roboty budowlane

Prawo cywilne w księdze dotyczącej zobowiązań reguluje między innymi umowy o roboty budowlane. Kancelaria prawna K&S zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji – od zawierania, aż po rozliczanie.

Przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane

Radca prawny zapewnia opiekę dla uczestników procesu budowlanego, udzielając wsparcia podczas negocjacji i zawierania warunków poszczególnych umów. W zakres usług wchodzi nie tylko przygotowywanie, ale i opiniowanie umów, by pomóc uczestnikom procesu inwestycyjnego osiągnąć najkorzystniejsze dla nich rezultaty zarówno podczas realizacji, jak i rozliczania kontraktów budowlanych. W zakres usług wchodzi analiza stanu faktycznego zaistniałego na budowie pod kątem możliwych zachowań kontrahenta, co pozwala zabezpieczyć interesy klientów. Kancelaria świadczy również pomoc przy zabezpieczaniu płatności wykonawców za roboty budowlane na etapie zawierania kontraktu oraz w trakcie realizacji.

Reprezentowanie

Kancelaria prawna K&S reprezentuje również Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz Podwykonawców w procesie budowlanym, jak również zapewnia reprezentację w procesie negocjacji i zawierania umów budowlanych, pozwalając na osiągnięcie optymalnych rozwiązań. Wieloletnie doświadczenie i znajomość takich gałęzi prawa jak prawo cywilne czy prawo budowlane umożliwia Kancelarii zaoferowanie klientom praktycznych i bezpiecznych rozwiązań.

Nadzór nad terminami

Jednym ze szczególnie istotnych aspektów w umowach o roboty budowlane jest należyte wywiązanie się z terminów oraz obowiązków ciążących na danych podmiotach na podstawie umowy. Terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań jest znacznie prostsze dzięki kalendarzowi budowy, którego prowadzenie również wchodzi w zakres usług Kancelarii.

Odzyskiwanie należności

Prawnik zapewnia także skuteczną windykację należności wynikających z wykonanego kontraktu budowlanego zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i komorniczym. W ramach należytej windykacji odzyskiwane są długi od wykonawców i inwestorów czy firm transportowych, jak również egzekwowane są kary umowne za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.