K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Zasady współpracy

Współpraca między Kancelarią a Klientem możliwa jest w oparciu o umowę  stałej obsługi prawnej bądź w oparciu o umowę zlecenia prowadzenia konkretnego postępowania. Przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Kancelarii bierzemy pod uwagę wymagania Klienta oraz przedmiot świadczonej obsługi prawnej, mając zarazem na uwadze zakres jej skomplikowania oraz wymaganego nakładu pracy.


Wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczonych usług:

• Ryczałtowy system wynagradzania –  w oparciu o ustaloną stawkę miesięczną za wykonanie konkretnych, ustalonych w umowie,  usług;
• Kwotowy system wynagradzania – w oparciu o indywidualnie ustalaną z Klientem kwotę za wykonanie określonej usługi;

• Godzinowy system rozliczania – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej;

• Ryczałtowo – godzinowy system wynagradzania – w oparciu o ustaloną kwotę stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej

 

Jako dodatkowy element wynagrodzenia stosujemy również wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy tzw. prowizja od wyniku  (success fee).

Powyższe, przykładowo wymienione zasady, nie stoją na przeszkodzie w indywidualnym ustaleniu wynagrodzenia zgodnie z propozycją Klienta

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.