K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p.

Siedziba:
ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk

Oddział w Elblągu:
ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg

NIP: 5842736649
REGON: 222122659
KRS: 0000670345

akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS.

Siedziba

Stanisława Staszica 6/6, Gdańsk, Polska

Oddział

ul. Lidzbarska 32 82-300 Elbląg

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.