K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

27 lipca 2020 |  autor: krpks
Radca prawny Sławomir Staszak

Uchwała składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego 27 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/17

Zodnie z najnowszą Uchwałą składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 27 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/17 (również III CZP 60/17) sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

CZYTAJ WIĘCEJ
24 lipca 2020 |  autor: krpks

ZUS nie ma prawa kwestionować podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie P 9/15 przypomniał, że ZUS nie ma prawa kwestionować wysokości kwoty zadeklarowanej przez ubezpieczonego przedsiębiorcę jako podstawy wymiaru składek, jeśli tylko mieści się ona w granicach określonych w ustawie systemowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
20 maja 2020 |  autor: krpks

Zadośćuczynienie dla bliskich za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym

Zgodnie z najnowszą Uchwałą zkładu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 27 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/17 (również III CZP 60/17) sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

CZYTAJ WIĘCEJ
29 marca 2020 |  autor: krpks

Wniesienie sprzeciwu w EPU

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r. wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w całości tylko w stosunku do pozwanego

CZYTAJ WIĘCEJ
19 grudnia 2019 |  autor: krpks

Audyty Prawne | Due Diligence przedsiębiorstw i nieruchomości

Na zlecenie Klientów Kancelarii poddajemy przedsiębiorstwa lub nieruchomości analizie pod względem prawnym i podatkowym. Doświadczony prawnik dokonuje sprawdzenia aktualną sytuacji przedsiębiorstwa oraz określa istniejące lub potencjalne ryzyka dotyczące planowanej transakcji kapitałowej związanej z przedsiębiorstwem lub nieruchomością.

CZYTAJ WIĘCEJ

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.