Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska – pozbawienie władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska jest jednym z najważniejszych aspektów obecności rodziców w życiu dziecka. Obejmuje ona wszelkie prawa, obowiązki i odpowiedzialności związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Jednak w niektórych sytuacjach, w interesie dobra dziecka, może zajść konieczność pozbawienia rodziców lub jednego z rodziców tej władzy. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest…
19.02.2024

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim W związku z zakończeniem okresu ochronnego kobiety, która powraca do pracy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, pracodawca teoretycznie ma prawo wypowiedzenia pracownicy umowy o pracę. W praktyce jednak  wypowiedzenie umowy o pracę takiej pracownicy może być uznane przez Sąd pracy jako działanie dyskryminacyjne. Pracodawca jest zobowiązany dopuścić kobietę powracającą do pracy po…
14.06.2023

Opieka Naprzemienna – kontakty i opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Opieka naprzemienna Opieka naprzemienna, która nazywana jest także pieczą naprzemienną, bądź wspólną opieką nad dzieckiem, to sposób sprawowania opieki nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu (np. z powodu rozwodu lub separacji), w którym obydwie strony mają równy udział w opiece nad dzieckiem. W praktyce oznacza to, że dziecko przebywa na zmianę u każdego z rodziców…
11.05.2023

JAK ZŁOŻYĆ POZEW O ALIMENTY I O CO CHODZI Z ALIMENTAMI NA DZIECKO

ALIMENTY – pomoc prawna w procesie o alimenty. Klienci Kancelarii K&S Kardasz Staszak sp.p. często zadają pytanie od czego zależy wysokość alimentów na dziecko oraz w jaki sposób złożyć należy pozew o alimenty na dziecko. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys jak napisać pozew o alimenty w Polsce i złożyć go w sądzie. JAK ZŁOŻYĆ POZEW O…
08.05.2023

Czy istnieje możliwość obniżenia zasądzonych przez sąd alimentów?

W celu obniżenia alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu, konieczne jest złożenie pozwu do sądu o obniżenie obowiązku alimentacyjnego. Czy zawsze jest to możliwe? Stosownie do treści art. 138 KRO: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”  Co należy rozumieć przez zmianę stosunków? Otóż, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w…
09.02.2022

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Uprawnienie do uzyskania alimentów od byłego małżonka bezpośrednio wiąże się z rozkładem winy w rozwodzie orzeczonej w wyroku rozwodowym. Bowiem – sąd rozwodowy orzekając rozwód – odstępuje od orzekania o winie w rozwodzie, uznaje za winnych rozkładu pożycia oboje małżonków, bądź uznaje za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jednego z małżonków.  W przypadku gdy małżonek, który…
03.02.2022

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Stosownie do treści art. 27 KRO: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”…
17.01.2022

Ile kosztuje rozwód w Gdańsku?

Rozwód to nieprzyjemne i stresujące wydarzenie w życiu, z którym z roku na rok co raz więcej małżeństw musi się zmierzyć. Proces rozwodu wiąże się z wieloma aspektami formalnymi oraz finansowymi, o których osoby zainteresowane muszą pamiętać. Na jakie koszty rozwodu trzeba się przygotować? W poniższych akapitach Kancelaria prawna K&S usystematyzuje potrzebną wiedzę. Opłata stała…
17.12.2021

Obowiązek alimentacyjny

Duży odsetek spraw rodzinnych prowadzonych przez Sądami powszechnymi dotyczy obowiązku alimentacyjnego. Sprawy o alimenty, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego najczęściej dotyczą alimentacji, do której zobowiązani są rodzice na rzecz dzieci. Jednak – obowiązek dostarczania środków utrzymania i środków wychowania przez rodziców na rzecz dzieci nie jest jedynym rodzajem obowiązku alimentacyjnego pomiędzy krewnymi przewidzianym przez przepisy…
03.12.2021

Alimenty a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Niewątpliwie, pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej dotkliwym środkiem ingerencji sądu w sferę tej władzy, zmierzającym do ochrony interesów dziecka. Zgodnie z art. 111 k.r.o.: „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy…
25.11.2021

Alimenty — podwyższenie lub obniżenie

Zasądzone w prawomocnym wyroku alimenty na dzieci należy uiszczać w terminie, gdyż brak wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego może spowodować postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania należnych alimentów. Co jednak zrobić jeżeli nie stać Cię na płacenie zasądzonych alimentów? Co zrobić jeżeli alimenty zasądzone przez sąd nie pokrywają kosztów związanych z uzasadnionymi potrzebami dziecka? Na te pytania…
10.11.2021