Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Wysłuchanie eksperckie dotyczące przejęcia przez PKN Orlen Grupy LOTOS

Informujemy, iż Sławomir Staszak, Partner Zarządzający K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., został zaproszony w charakterze eksperta do Sejmu RP na wysłuchanie eksperckie,  dotyczące przejęcia przez PKN Orlen Grupy LOTOS. Zachęcamy do zapoznania się z relacją, która dostępna jest pod linkiem: https://lnkd.in/dM6Dhy7F  
12.01.2023

Pozew o WIBOR – czy po „frankowiczach” nastał teraz czas „złotówkowiczów”?

Kancelaria K&S Kardasz Staszak ma przyjemność ogłosić, że aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania pierwszego pozwu Kancelarii dot. kredytu złotówkowego.  Na skutek wnikliwych analiz umów przekazanych zespołowi Kancelarii K&S Kardasz Staszak, doszliśmy do wniosku o zasadności roszczeń kredytobiorców złotówkowych. Pierwszy pozew został już zlecony przez Klientów Kancelarii i jest na zaawansowanym etapie przygotowania. Będziemy na bieżąco…
22.02.2022

16.12.2021 r.  – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wyrokiem z dnia 16.12.2021 r., sygn. aktI C 1416/20 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od G. N. B. S.A. z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji…
04.02.2022

Wygrana w sprawie dot. ustawy „dezubekizacyjnej”

08.12.2021 r. – wygrana sprawa o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej – nieprawomocna Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 08.12.2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: VII U 2489/21 zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustalenia wysokości…
01.02.2022

8.11.2021 r. – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) wyrokiem z dnia 8.11.2021 r., sygn. akt XXVIII C 1881/21 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od R. B. I. AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu…
10.11.2021

25.10.2021 r. – Wygrana w sprawie kredytu frankowego z funduszem sekurytyzacyjnym – nieprawomocna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Mariusz Metera) wyrokiem z dnia 25.10.2021 r., sygn. akt II C 1206/20 oddalił w całości powództwo E. 1 F. I. Z. N. F. S.w Warszawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę kredytu frankowego należy uznać za bezwzględnie nieważną, co przesądza również o braku roszczenia po stronie funduszu,…
09.11.2021

28.09.2021 r. – Wygrana w sprawie kredytu frankowego z bankiem – prawomocna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Teresa Karczyńska-Szumilas) wyrokiem z dnia 28.09.2021 r., sygn. akt V ACa 396/21 oddalił apelację m. S.A. w W. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku. W wyroku Sądu I instancji: 1. zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę 76.065 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 30 czerwca…
01.10.2021

Uchwała „FRANKOWA” pełnego składu IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO III CZP 11/21

Czyli dlaczego nie warto dłużej czekać na Sąd Najwyższy. 2 września 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Sądu Najwyższego w przedmiocie podjęcia uchwały zawierającej odpowiedzi na pytania prawne dot. umów kredytów frankowych zadane przez I Prezes Sądu Najwyższego. Wiele osób oczekiwało, że kilkukrotnie przesuwane w czasie rozstrzygnięcie w końcu zapadnie i rozwieje wątpliwości dotyczące kwestii…
03.09.2021

Ważne wyroki ws. Frankowiczów

Kredyty frankowe do dnia dzisiejszego stanowią niemały problem dla konsumentów którzy zdecydowali się na taki sposób pozyskania środków finansowych na zakup upragnionych mieszkań czy domów. Należy zauważyć, że początkowo orzecznictwo sądowe w Polsce nie było zbytnio korzystne dla frankowiczów. Dla przykładu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2015 r., o sygn. akt IV…
30.08.2021

Uchwała składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego 27 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/17

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO III CZP 69/17 Zgodnie z najnowszą Uchwałą składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 69/17 (również III CZP 60/17) sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na…
27.07.2020