10.11.2021

8.11.2021 r. – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) wyrokiem z dnia 8.11.2021 r., sygn. akt XXVIII C 1881/21 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od R. B. I. AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie
z tzw. teorią dwóch kondykcji tj. łącznie 47.900,79 złotych i 63.690,71 franków szwajcarskich.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę kredytu frankowego należy uznać za bezwzględnie nieważną, odwołując się do aktualnej linii orzeczniczej w sprawach dotyczących roszczeń konsumentów z umów frankowych. 

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi radca prawny Łukasz Roszko, który w Kancelarii zajmuje się sprawami kredytów frankowych już od 2016 roku. 

Zespół prawników Kancelarii prawnej K&S Kardasz Staszak posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach przeciwko bankom i  świadczy pomoc dla kredytobiorców frankowych (kredyty indeksowane, kredyty denominowane) na terenie całego kraju. Kancelaria prawna posiada biura w Gdańsku i Elblągu, gdzie można umówić się na bezpłatne spotkanie na którym specjaliści przeanalizują umowę i przedstawią możliwości działania. Istnieje również możliwość bezpłatnej analizy umowy online, gdzie ekspert zweryfikuje ją pod kątem niedozwolonych klauzul (klauzule abuzywne) i przedstawi dokładną strategię działania. Kancelaria oferuje atrakcyjne warunki współpracy, dopasowane do potrzeb i możliwości każdego klienta.