K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Krzysztof Kardasz radca prawny - Partner

Tel: +48 510 060 332 Email: k.kardasz@krp-ks.pl Skype: krpkardasz

Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2010 roku.

Ukończył studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Gdańskim.

Jako prawnik doświadczenie zdobywał w wiodących trójmiejskich kancelariach prawniczych, Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie gdańskim.

Krzysztof biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym. Specjalizacja: prawo cywilne, prawo procesowe cywilne i administracyjne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo budowlane, prawo nieruchomości oraz RODO.

Sławomir Staszak radca prawny - Partner

Tel: +48 602 580 410 Email: s.staszak@krp-ks.pl Skype: krpstaszak

Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od roku 2011.

Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2009-2013 współpracował z wiodącymi Trójmiejskimi kancelariami prawnymi, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę, świadcząc usługi także na rzecz podmiotów publicznych i zagranicznych w języku angielskim.

Specjalizacja: prawo cywilne materialne i procesowe, prawo spółek handlowych, prawo rynków kapitałowych, optymalizacja podatkowa, prowadzenie audytów prawnych (due dilligence), prawo nowych technologii oraz prawo pracy.

Sławomir biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

Łukasz Roszko radca prawny

Tel: +48 798 891 694 Email: l.roszko@krp-ks.pl Skype: krproszko

Łukasz Roszko – radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2015 roku.

Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawniczych, gdzie świadczył usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Łukasz biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

Do kręgu zainteresowań zawodowych Łukasza należy prawo cywilne, postępowanie sądowe i rozwiązywanie sporów oraz prawo własności intelektualnej i nowych technologii.

Jakub Topolewicz aplikant radcowski

Tel: + 48 572 314 410 Email: j.topolewicz@krp-ks.pl Skype: j.topolewicz@krp-ks.pl

Aplikant radcowski – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2019 roku. Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena Nowacka aplikant radcowski

Tel: +48 798 341 054 Email: m.nowacka@krp-ks.pl Skype: m.nowacka@krp-ks.pl

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych od 2020 r. Absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Magdalena specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa rodzinnego i spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Włada językiem angielskim.

Paulina Deja aplikant radcowski

Tel: +48 506 507 893 Email: p.deja@krp-ks.pl Skype: p.deja@krp-ks.pl

Obecnie odbywa aplikacją radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorców zdobywane w kancelariach prawnych na terenie Trójmiasta.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Interesuje się tematyką związaną z ochroną konsumentów, a także prawem zobowiązań. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Uczestniczy także w postępowaniach sądowych w charakterze kuratora procesowego.

Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

Karol Bogalecki aplikant radcowski

Tel: +48 797 503 445 Email: k.bogalecki@krp-ks.pl Skype: k.bogalecki@krp-ks.pl

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2020 roku.

Karol ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Jest również absolwentem Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, procesowym oraz gospodarczym. Posiada też doświadczenie w sprawach dotyczących koni sportowych i rekreacyjnych. Aktualnie poszerza swoje kompetencje w zakresie prawa karnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Poza prawem jego pasją jest surfing i kinematografia.

Daria Delewska kierownik Sekretariatu

Tel: +48 58 309 29 69 Email: sekretariat@krp-ks.pl Skype: krpsekretariat

Ukończyła studia z dziedziny Zarządzania na wydziale Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w Naszej Kancelarii odpowiada za właściwe funkcjonowanie oraz sprawną obsługę sekretariatu. Porozumiewa się w języku angielskim.

Paweł Kardasz prawnik - Doktorant nauk prawa

Tel: Email: p.kardasz@krp-ks.pl Skype: p.kardasz@krp-ks.pl

Absolwent wydziału prawa oraz doktorant na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym w tym prawie administracyjnym procesowym oraz prawie ubezpieczeń społecznych.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego w tym stosowania umów w obrocie gospodarczym oraz prywatnym.

Paweł biegle włada językiem angielskim.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.