Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

16.12.2021 r.  – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wyrokiem z dnia 16.12.2021 r., sygn. aktI C 1416/20 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od G. N. B. S.A. z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji…
04.02.2022

8.11.2021 r. – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) wyrokiem z dnia 8.11.2021 r., sygn. akt XXVIII C 1881/21 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od R. B. I. AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu…
10.11.2021

25.10.2021 r. – Wygrana w sprawie kredytu frankowego z funduszem sekurytyzacyjnym – nieprawomocna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Mariusz Metera) wyrokiem z dnia 25.10.2021 r., sygn. akt II C 1206/20 oddalił w całości powództwo E. 1 F. I. Z. N. F. S.w Warszawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę kredytu frankowego należy uznać za bezwzględnie nieważną, co przesądza również o braku roszczenia po stronie funduszu,…
09.11.2021

28.09.2021 r. – Wygrana w sprawie kredytu frankowego z bankiem – prawomocna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Teresa Karczyńska-Szumilas) wyrokiem z dnia 28.09.2021 r., sygn. akt V ACa 396/21 oddalił apelację m. S.A. w W. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku. W wyroku Sądu I instancji: 1. zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę 76.065 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 30 czerwca…
01.10.2021

Uchwała „FRANKOWA” pełnego składu IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO III CZP 11/21

Czyli dlaczego nie warto dłużej czekać na Sąd Najwyższy. 2 września 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Sądu Najwyższego w przedmiocie podjęcia uchwały zawierającej odpowiedzi na pytania prawne dot. umów kredytów frankowych zadane przez I Prezes Sądu Najwyższego. Wiele osób oczekiwało, że kilkukrotnie przesuwane w czasie rozstrzygnięcie w końcu zapadnie i rozwieje wątpliwości dotyczące kwestii…
03.09.2021

Ważne wyroki ws. Frankowiczów

Kredyty frankowe do dnia dzisiejszego stanowią niemały problem dla konsumentów którzy zdecydowali się na taki sposób pozyskania środków finansowych na zakup upragnionych mieszkań czy domów. Należy zauważyć, że początkowo orzecznictwo sądowe w Polsce nie było zbytnio korzystne dla frankowiczów. Dla przykładu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2015 r., o sygn. akt IV…
30.08.2021