04.02.2022

16.12.2021 r.  – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wyrokiem z dnia 16.12.2021 r., sygn. akt
I C 1416/20 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od G. N. B. S.A. z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji tj. łącznie 356.144,87 zł.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi radca prawny Łukasz Roszko, który w Kancelarii zajmuje się sprawami kredytów frankowych już od 2016 roku. 

Zespół prawników Kancelarii K&S Kardasz Staszak posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach przeciwko bankom i  świadczy pomoc dla kredytobiorców frankowych (kredyty indeksowane, kredyty denominowane) na terenie całego kraju. Kancelaria posiada biura w Gdańsku i Elblągu, gdzie można umówić się na bezpłatne spotkanie na którym specjaliści przeanalizują umowę i przedstawią możliwości działania. Istnieje również możliwość bezpłatnej analizy umowy online, gdzie ekspert zweryfikuje ją pod kątem niedozwolonych klauzul (klauzule abuzywne) i przedstawi dokładną strategię działania. Kancelaria oferuje atrakcyjne warunki współpracy, dopasowane do potrzeb i możliwości każdego klienta. Więcej informacji https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/odfrankowinie-kredytow/.