Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Czy dziedziczymy długi?

W pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Te wszystkie osoby pozostają zazwyczaj w kręgu najbardziej zainteresowanych. Jak…
16.02.2022

Pozbawienie prawa do zachowku — wydziedziczenie

W jednym z ostatnich artykułów przybliżyliśmy instytucję zachowku. Nie ulega wątpliwości – prawo spadkowe zabezpiecza interesy członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Co jednak – kiedy jako przyszły spadkodawca nie chcemy, aby nasi spadkobiercy – powołani w testamencie – wraz ze spadkiem otrzymali zobowiązanie do uregulowania zachowku (czyli często znacznego zobowiązania pieniężnego wiążącego się nierzadko z postępowaniem…
05.11.2021

Zachowek, czyli ile muszę dostać w spadku

Zachowek jako instytucja prawa spadkowego stanowi zabezpieczenie osób najbliższych spadkodawcy w szczególności w przypadku dziedziczenia testamentowego.  Kto jest uprawniony do zachowku? Nie każdy potencjalny spadkobierca ustawowy posiada uprawnienie do dochodzenia zachowku od spadkobiercy testamentowego. W uproszczeniu przyjąć można, iż zgodnie z ustawą zachowek należny jest członkom najbliższej rodziny spadkodawcy:  zstępnym; małżonkowi; rodzicom.  Aczkolwiek – nie…
18.10.2021