Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Zachowek jako instytucja prawa spadkowego stanowi zabezpieczenie osób najbliższych spadkodawcy w szczególności w przypadku dziedziczenia testamentowego. 

Kto jest uprawniony do zachowku?

Nie każdy potencjalny spadkobierca ustawowy posiada uprawnienie do dochodzenia zachowku od spadkobiercy testamentowego. W uproszczeniu przyjąć można, iż zgodnie z ustawą zachowek należny jest członkom najbliższej rodziny spadkodawcy: 

  1. zstępnym;
  2. małżonkowi;
  3. rodzicom. 

Aczkolwiek – nie wszystkie powyżej wskazane osoby są jednocześnie uprawnione do zachowku. Zachowek przysługuje spadkobiercom ustawowym, który dziedziczyliby w danym przypadku, gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu.

Ile wynosi zachowek?

Zasadniczo – zachowek to połowa udziału spadkowego, jaki przypadałby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Wyjątkowo – w przypadku spadkobierców trwale niezdolnych do pracy albo małoletnich zstępnych – jest to udział w wysokości 2/3 przysługującego ustawowo udziału spadkowego. 

Czy mogę domagać się wydania przedmiotów wchodzących w skład spadku?

Nie, zachowek jest roszczeniem pieniężnym. Spadkodawca testamentowy – bądź inna osoba zobowiązana z tytułu zachowku (zapisobierca, zapisobierca windykacyjny, obdarowany) ma obowiązek wypłacić uprawnionemu do zachowku odpowiednią kwotę pieniężną. 

Kiedy zachowek nie przysługuje?

Zachowek nie ma jednak charakteru bezwzględnego – w oderwaniu od wcześniejszych rozporządzeń majątkiem na rzecz najbliższych, bądź woli testatora. Dlatego roszczenie o zachowek nie powstaje lub zostaje odpowiednio pomniejszone w przypadku:

  1. otrzymania przez uprawnionego do zachowku darowizny od spadkodawcy;
  2. powołania spadkobiercy ustawowego do dziedziczenia testamentowego;
  3. poczynienia zapisów na rzecz spadkobiercy ustawowego;
  4. a w przypadku zstępnego spadkodawcy – poniesienia przez spadkodawcę kosztów wychowania i wykształcenia spadkobiercy przekraczających przeciętną miarę w danym środowisku. 

Utrata roszczenia o zachowek następuje również w przypadku skutecznego wydziedziczenia przez spadkodawcę w testamencie.  

Do kiedy mogę się domagać zachowku?

Roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu – zasadniczo w terminie pięciu lat od ogłoszenia testamentu. 

aplikant radcowski
Magdalena Nowacka

Kancelaria Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak to wspólne przedsięwzięcie, które prowadzą radca prawny Krzysztof Kardasz oraz radca prawny Sławomir Staszak. Informacje o Kancelarii dostępne są na jej stronie internetowej - https://www.krp-ks.pl/

Polecane artykuły