30.11.2021

Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie

Zajmując się prawem spadkowym nasi prawnicy dostrzegają, iż instytucja niegodności dziedziczenia jest przez Klientów niejednokrotnie mylona z wydziedziczeniem. Tematykę związaną z wydziedziczeniem prezentowaliśmy kilka tygodni temu. Czym więc różni się niegodność dziedziczenia od wydziedziczenia? 

Po pierwsze – aby uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia nie jest konieczne sporządzenie oświadczenia przez spadkodawcę. Niegodność dziedziczenia natomiast w przeciwieństwie do wydziedziczenia musi zostać ustalona przez Sąd. Niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. 

Po drugie – niegodność dziedziczenia co do zasady (w poza – w uproszczeniu – umyślnym przestępstwem na szkodę spadkodawcy) uzależniona jest odmiennych przesłanek niż te umożliwiające sporządzenie oświadczenia o wydziedziczeniu. Dlatego też niegodność dziedziczenia nie jest w istocie remedium na brak formalnego oświadczenia w testamencie a stanowi zupełnie odmienną instytucję prawa spadkowego. 

Przesłankami do uznania spadkobiercy za niegodnego są: 

  1. dopuszczenie się przez spadkobiercę umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. nakłonienie spadkodawcy podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzenie w sporządzeniu lub odwołania testamentu; 
  3. umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu, podrobienie lub przerobienie testamentu albo świadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Skutkiem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia i traktowanie go „jakby nie dożył otwarcia spadku”. 

Jakie w praktyce skutki dla pozostałych spadkobierców ma takie wyłączenie od dziedziczenia innego spadkobiercy zależne jest od tego, kto i na podstawie jakiego tytułu dziedziczy po spadkodawcy. 

Dlatego – w przypadku wątpliwości do zasadności dziedziczenia przez konkretnego spadkobiercę – warto skorzystać z pomocy radcy prawnego – celem zweryfikowania możliwości uznania spadkobiercy za niegodnego, jak i uzyskania informacji co do powołania do dziedziczenia innych spadkobierców i udziałów spadkowych im przypadających. 

Kancelaria prawna K&S świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego w Gdańsku i Elblągu. Szczegóły: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/. Specjaliści Kancelarii K&S to doświadczeni prawnicy doradzający Klientom najlepsze rozwiązania w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz prowadzenia innych spraw związanych z powołaniem do dziedziczenia. 

aplikant radcowski
Magdalena Nowacka

Podobne artykuły:

  1. https://www.krp-ks.pl/pozbawienie-prawa-do-zachowku-wydziedziczenie/
  2. https://www.krp-ks.pl/odrzucenie-lub-przyjecie-spadku-wyjasniamy/
  3. https://www.krp-ks.pl/zachowek-czyli-ile-musze-dostac-w-spadku/