26.06.2021

Odrzucenie lub przyjęcie spadku – wyjaśniamy

Prawnicy Kancelarii często otrzymują pytania od zaniepokojonych Klientów Kancelarii co zrobić w przypadku gdy stają się spadkobiercami, a spadkodawca po swojej śmierci zostawił tylko długi lub co prawda pozostawił majątek, ale jego wartość jest mniejsza niż pozostawione długi.

W obecnym stanie prawnym spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek. Odrzucenie spadku, podobnie jak przyjęcie spadku możliwe jest u Notariusza, w sądzie samodzielnie lub przez pełnomocnika.

Proste przyjęcie spadku

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Odrzucenie spadku

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Analogicznie wygląda sytuacja, kiedy następuje odrzucenie spadku przez małoletniego, o które wystąpił opiekun prawny.

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania. Oświadczenie należy złożyć przed notariuszem, który oświadczenie prześle do sądu spadku lub przed sądem spadku. Oświadczenie można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

W obecnym stanie prawnym brak oświadczenia spadkobiercy w terminie wyżej wskazanym jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co powoduje, że przy zachowaniu zasad wynikających z przepisów prawa spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości czynnej spadku – przykład: jeżeli spadek ma wartość 100 zł, a długi wynoszą 200 zł to spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy jedynie do wysokości 100 zł, bo taka jest wartość czynna spadku. Tyczy się to również sytuacji, gdy następuje przyjęcie spadku przez małoletniego.

Kancelaria prawna K&S świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego w Gdańsku i Elblągu. Szczegóły: Spraw spadkowe Gdańsk . Specjaliści Kancelarii K&S to doświadczeni prawnicy doradzający Klientom najlepsze rozwiązania w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz prowadzenia innych spraw związanych z powołaniem do dziedziczenia.

Podobne artykuły:

  1. https://www.krp-ks.pl/niegodnosc-dziedziczenia-a-wydziedziczenie/
  2. https://www.krp-ks.pl/pozbawienie-prawa-do-zachowku-wydziedziczenie/
  3. https://www.krp-ks.pl/zachowek-czyli-ile-musze-dostac-w-spadku/