16.02.2022

Czy dziedziczymy długi?

W pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Te wszystkie osoby pozostają zazwyczaj w kręgu najbardziej zainteresowanych. Jak już ustalimy kto jest powołany do dziedziczenia wówczas spadkobierca może: 

  1. przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste);
  2. przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  3. odrzucić spadek.

Z mocy ustawy, jeżeli spadkobierca nie podejmie żadnych czynności wówczas otrzyma spadek z ograniczeniem odpowiedzialności, czyli z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie długi, to mogą one zostać odliczone od wysokości spadku, a spadkodawca nie będzie dopłacał za nie z własnej kieszeni. Natomiast jeżeli spadkodawca pozostawił jedynie długi – spadkobierca nie odpowiada za nie i nie ma obowiązku ich spłacenia z własnego majątku.

Można więc stwierdzić, iż co do zasady długi dziedziczymy tylko do wysokości odziedziczonego majątku. 

Jeżeli mamy pewność, że stan majątkowy spadkodawcy był ujemny, to dla pewności i spokoju przed wierzycielami można spadek odrzucić przed notariuszem lub w drodze postępowania sądowego. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Należy jednak pamiętać, iż aby przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności lub odrzucić spadek, należy się spieszyć, ponieważ oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak od wielu lat zajmuje się sprawami rodzinnymi swoich Klientów – szczegóły oferty -> Sprawy spadkowe Gdańsk, specjalizuje się m.in. w prowadzeniu postępowań spadkowych.

W przypadku pytań dotyczących powyższych spraw lub woli zlecenia usługi prowadzenia sprawy przez naszych prawników zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku lub oddziale Kancelarii w Elblągu.

Sprawdź również  Adwokat Elbląg sprawy spadkowe