Prawnik rodzinny i sprawy spadkowe – Gdańsk i Elbląg

Prawo rodzinne reguluje majątkowe i niemajątkowe aspekty funkcjonowania rodziny. To część prawa cywilnego, ale w odróżnieniu od prawa rzeczowego czy zobowiązań (przepisów dotyczących umów), dotyka bardzo delikatnej materii życia każdego człowieka: wychowania dzieci, małżeństwa i jego zakończenia, ustalenia kwestii majątkowych między małżonkami. Od prawnika rodzinnego podejmującego się prowadzenia spraw z tego zakresu wymaga się doświadczenia życiowego, które pozwoli mu prawidłowo oceniać powierzone mu sprawy i przewidzieć, czym będzie kierował się sąd, jeśli sprawa trafi do jego rozstrzygnięcia.

Z kolei prawo spadkowe reguluje prawa i obowiązki zmarłej osoby fizycznej. Pomoc prawnika najczęściej potrzebna jest, gdy spadkobiercy nie umieją porozumieć się w sprawie spadku, a więc dochodzi do spornych sytuacji, ale po konsultację w sprawie rozporządzenia majątkiem na okoliczność śmierci może zgłosić się osoba, która przygotowuje testament i chce zabezpieczyć bliskich. Dzięki temu może zapobiec przyszłym sporom i pretensjom członków rodziny.

W naszej Kancelarii prawnej zatrudniamy adwokatów, radców prawnych oraz prawników – ekspertów od prawa rodzinnego i spadkowego, którzy są specjalistami w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, spraw o podział majątku, spraw o alimenty oraz kontakty z dziećmi, a także specjalistów w zakresie prawa spadkowego tj. stwierdzenia nabycia spadku, podziału majątku spadkowego oraz w sprawach o zachowek.

Sprawy spadkowe – K&S Kancelaria prawna w Gdańsku i Elblągu

Radca prawny zajmuje się także sprawami związanymi z zabezpieczeniem spadku i spisem inwentarza, jak również sprawami o uchylenie lub zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Prawnik w sprawach spadkowych świadczy porady prawne. Przygotowuje pozwy i wnioski. Występuje jako pełnomocnik procesowy na każdym etapie postępowania w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie. Prawnik od spraw spadkowych doradza również jak korzystnie przekazać majątek spadkobiercom i pomaga w sporządzeniu testamentu.

 

Prawnik rodzinny  – Adwokat Gdańsk Elbląg

Nasza kancelaria podejmie się wszelkich spraw wynikających z prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności obejmujących:

 • rozwód, separację;
 • podział majątku po rozwodzie;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
 • kontakty z dzieckiem;
 • alimenty na rzecz dzieci, byłych małżonków, rodziców, dziadków;
 • eksmisja małżonka z zajmowanego mieszkania;
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • władzę rodzicielską i rozstrzyganie istotnych spraw dotyczących dziecka, np. związanych ze zgodą na wyjazd za granicę;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie zaprzeczenie ojcostwa;
 • przysposobienie (adopcja);
 • ubezwłasnowolnienie;
 • rozliczenia osób pozostających w nieformalnych związkach (w konkubinacie);
 • przymusowe leczenie (np. alkoholowe, psychiatryczne), umieszczenie w doku opieki społecznej.

Spadki – Adwokat Gdańsk Elbląg

Do najważniejszych spraw z tego  obszaru, którymi zajmują się prawnicy naszej kancelarii, należą:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • niegodność dziedziczenia;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • zabezpieczenie spadku;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.

Prawnicy z naszej Kancelarii pomagają również w sprawach dotyczących podziału majątku – zarówno podziału majątku małżeńskiego jak i podziału majątku spadkowego.

Osoby odpowiedzialne

Krzysztof Kardasz

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 510 060 332
k.kardasz@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Krzysztof Kardasz

Magdalena Nowacka

radca prawny

+48 798 341 054
m.nowacka@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Magdalena Nowacka

Marta Gliwa

prawnik (aplikant radcowski)

+48 583 092 969
m.gliwa@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Marta Gliwa
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.