Radca prawny, prawnik - podatkowy

Praktycznie każda aktywność przedsiębiorcy rodzi  skutki podatkowe. Nie da się prowadzić biznesu bez uwzględniania kwestii podatkowych i to już na etapie planowania działalności, a w kraju, w którym system podatkowy jest tak złożony i podlega nieustannym nowelizacjom, przedsiębiorcy trudno będzie samodzielnie zająć się kontrolą zgodności swoich działań w tym obszarze. Wsparcie prawnika wyspecjalizowanego w obszarze podatków pozwoli zoptymalizować podejmowane działania, a w razie podejrzenia przez organ podatkowy nieprawidłowości – profesjonalną reprezentację w postępowaniu.

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek (kapitałowych, osobowych, cywilnych). Obsługujemy klientów z różnych sektorów. Prawo podatkowe ma wpływ również na sytuację osób fizycznych nie prowadzących działalności i do nich również kierujemy swoją ofertę.

Wszystkim zainteresowanym oferujemy bieżące porady, przygotowanie strategii podatkowej, doradztwo przy inwestycjach i transakcjach (to w odniesieniu do przedsiębiorców) oraz reprezentowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 

Czym zajmuje się prawnik podatkowy?

Radca prawny podatkowy pomoże we wszystkich sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, a także ze wszystkimi innymi podatkami, na przykład od nieruchomości, spadków czy towarów i usług. Prawnik podatkowy pomoże wybrać najkorzystniejsze formy opodatkowania, przeprowadzi audyt podatkowy, odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości związane ze skomplikowanym prawem podatkowym, często trudnym i niezrozumiałym dla osób bez wykształcenia prawniczego. Na życzenie naszych klientów reprezentujemy ich także podczas kontroli podatkowej czy celno-skarbowej.

Radca prawny podatkowy – nasza oferta

 • Planowanie podatkowe – doradzamy przedsiębiorcom na etapie planowania działalności, tak by wybrać formę opodatkowania najkorzystniejszą ze względu na planowany zakres i skalę działania oraz cele przedsiębiorcy.
 • Bieżące doradztwo podatkowe – udzielamy ustnych i pisemnych porad podatkowych dotyczących zagadnień pojawiających się przy prowadzeniu działalności gospodarczej, dokonywaniu transakcji zbycia nieruchomości, udziałów oraz innych jednostkowych transakcjach.
 • Sporządzanie opinii prawnopodatkowych – sporządzone opinie mogą, zależnie od woli klienta, dotyczyć skutków podatkowych pojedynczej transakcji lub być częścią kompleksowej usługi doradztwa podatkowego.
 • Audyt podatkowy istniejących struktur, w skład którego wchodzą:
  • audyt skutków podatkowych podstawowych modeli transakcji stosowanych przez klientów – analiza ogółu przyjętych już na etapie planowania struktur podatkowych pod kątem ich opłacalności ze względu na indywidualną sytuację klienta i jego potrzeby;
  • przegląd obowiązujących procesów i procedur – przegląd procesów obarczonych największym ryzykiem nieprawidłowości oraz przedstawienie rekomendacji mających na celu wzmocnienie procesów kontrolnych i zminimalizowanie strat;
  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami (compliance) – ocena ryzyka zgodności z przepisami prawa oraz ewentualnymi regulacjami wewnętrznymi;
  • analiza dokumentacji finansowo-księgowej – prowadzi do odnalezienia błędów lub nieprawidłowości w dokumentacji, które mogą skutkować wymierzeniem kary przez organ podatkowy.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego pozwala przedsiębiorcom obniżyć ryzyko, że podjęte przez nich działania zostaną na późniejszym etapie zakwestionowane przez organy podatkowe. Z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową można wystąpić już na etapie planowania podatkowego, tak by rozstrzygnąć ewentualne wątpliwe kwestie.
 • Analiza podatkowa projektów umów – analiza uwzględniająca nie tylko cywilne, ale także prawne skutki zawarcia umowy określonej treści ogranicza ryzyko zakwestionowania transakcji w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.
 • Optymalizacja podatkowa – optymalizacja podatkowa umożliwia wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenie zobowiązań podatkowych oraz pozwala zminimalizować ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć na etapie kontroli podatkowych i celno-skarbowych.
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych – ceny transferowe to temat wymagający uwzględnienia na etapie planowania każdej transakcji między podmiotami powiązanymi. Nasza oferta obejmuje przygotowywanie dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi, wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz prowadzeniu negocjacji przy zawieraniu tzw. uprzednich porozumień cenowych, wypracowanie rozwiązań systemowych i procedur w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie.
 • Opracowywanie koncepcji i pomoc w tworzeniu podatkowych grup kapitałowych (PGK) – możliwość powoływania podatkowych grup kapitałowych istnieje od dawna, ale dopiero po wejściu w życie niektórych postanowień Polskiego Ładu struktura ta może okazać się szczególnie atrakcyjna dla niektórych grup kapitałowych. Największą korzyścią z funkcjonowania PGK jest możliwość zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego CIT, ponieważ dochód PGK jest obliczany jako suma dochodów i strat spółki dominującej i spółek zależnych.
 • Doradztwo w zakresie podatku VAT – prawidłowe rozliczanie podatku VAT stanowi jeden z czynników, od których zależy właściwe prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Doradztwo transakcyjne – przedstawiamy propozycje najkorzystniejszego przeprowadzenia transakcji, m.in. związanych z nabywaniem lub przejmowanych podmiotów i przedsiębiorstw, a także podziałem, połączeniem i przekształceniem przedsiębiorstw.
 • Reprezentacja w postępowaniach podatkowych – wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach kontroli i postępowań podatkowych. Działania uzależnione są od rodzaju i etapu toczącego się postępowania.
  • przygotowywanie pism i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli i postępowań podatkowych;
  • składanie odwołań od decyzji;
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie podatników w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 • Dla osób fizycznych – doradzamy osobom fizycznym w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej. Nasze doradztwo obejmuje kwestie dotyczące podatków dochodowych, podatków spadkowych, podatków od darowizn i podatków majątkowych. Doradzamy również osobom mającym rezydencję podatkową w innym kraju.

Przekazanie kwestii podatkowych – od planowania podatkowego poprzez bieżące rozliczenia – w ręce specjalistów zwalnia Państwa z konieczności nieustannego śledzenia zmian w obszarze podatków, które są skomplikowane i bardzo często nowelizowane. Organy podatkowe działają bardzo aktywnie i kontrolują transakcje przedsiębiorców oraz towarzyszącą im dokumentację, wobec czego przedsiębiorcy nie mogą pozwolić sobie na żadne błędy w tym zakresie.

Wszystkie określone powyżej usługi świadczymy w ramach jednorazowej współpracy lub stałej obsługi.

Osoby odpowiedzialne

Sławomir Staszak

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 602 580 410
s.staszak@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Sławomir Staszak

Elżbieta Klepacka

doradca podatkowy

+48 601 072 487
e.klepacka@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Elżbieta Klepacka

Adam Szmurło

prawnik (aplikant radcowski)

+48 786 598 207
a.szmurlo@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Adam Szmurło
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.