Kredyt we frankach pozew - Kancelaria KRP&KS

Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną dla klientów, którzy na skutek nieuczciwych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytu frankowego (choć lepiej powiedzieć, że chodzi o kredyty złotowe powiązane z kursem franka szwajcarskiego) znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Procesy o unieważnienie umowy „frankowej” (lub inna, zgodna z interesem klienta, modyfikacja) są skomplikowane i wymagają dogłębnej znajomości tematu.

Reprezentujemy klientów również w sprawach o uznanie przez sąd, że WIBOR, czyli jeden z kluczowych parametrów wpływających na koszt kredytu, jest skonstruowany wadliwie i stanowi niedozwoloną, bo nie podlegającą indywidualnym uzgodnieniom z klientami, klauzulę umowną, są to tak zwane kredyty WIBOR.

Prawnicy zajmujący się sprawami „frankowymi” oraz dotyczącymi stopy referencyjnej WIBOR „wchodzą” w rozmowy z bankiem i doradzają jak nie podjąć niekorzystnych decyzji w przedmiocie rozwiązania problemów z kredytem w CHF lub kredytem WIBOR . Instytucje finansowe często starają się zniechęcić klientów do wstępowania na drogę sądową; najczęściej ostrzegają, że wypowiedzą kredyt. Konsument niemający doświadczenia w tego rodzaju sprawach może ulec szantażowi i zrezygnować  z podjęcia działań sądowych, choć ma wszelkie podstawy do tego, by uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Oferujemy:

  • bezpłatną, wstępną analizę umowy kredytowej
  • ocenę ugody zaproponowanej przez bank (jeśli została złożona)
  • przygotowania planu działania
  • przeprowadzenia ewentualnego postępowania mediacyjnego z bankiem
  • obrony w razie wytoczenia powództwa przez bank
  • sporządzenia wezwania do zapłaty
  • sporządzenia pozwu
  • reprezentacji w postępowaniu sądowym
  • przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W sprawach „frankowych” prawnicy dążą do przekonania sądu, że klienci banków nie zdawali sobie sprawy z ryzyka, które wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania, byli też wprowadzani w błąd co do szans na wahanie kursu franka szwajcarskiego wobec złotego. Kredytodawcy nie wypełniali należycie obowiązku informacyjnego. Całe ryzyko zostało przerzucone na kredytobiorców. Z kolei w powództwach wytoczonych przez kredytobiorców „złotówkowych” wykażemy, że WIBOR nie jest miarodajnym wskaźnikiem dla ustalania oprocentowania kredytu, gdyż z powodu różnych zdarzeń gospodarczych na rynku jest raczej deklaracją banków o tym, według jakiej stopy mogłyby sobie pożyczać pieniądze, niż faktyczną stawką.

Osoby odpowiedzialne

Łukasz Roszko

Partner, radca prawny

+48 798 891 694
l.roszko@krp-ks.pl

Łukasz Roszko

Karol Bogalecki

prawnik (aplikant radcowski)

+48 797 503 445
k.bogalecki@krp-ks.pl

Karol Bogalecki

Martyna Lewandowska

prawnik (aplikant radcowski)

+48 572 314 410
m.lewandowska@krp-ks.pl

Martyna Lewandowska
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.