Prawo karne/sprawy karne gospodarcze

Obrót gospodarczy niesie za sobą ryzyko wystąpienia odpowiedzialności gospodarczej w odniesieniu do przedsiębiorców, podmiotów zarządzających spółkami oraz członków zarządu spółki w związku z podejmowanymi przez nich decyzjami. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc prawna profesjonalnego i doświadczonego radcy prawnego, który podejmie się reprezentacji w obszarze prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego na etapie pozasądowym i sądowym w sprawach wynikających z przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, zasadom uczciwej konkurencji i odpowiedzialności karnej wynikającej z ustaw szczególnych.  

Doradzamy w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego, w tym w sprawach dotyczących korupcji czy prania pieniędzy.

Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania karnego, w tym w trakcie tymczasowego aresztowania oraz podczas czynności z zatrzymanym. W ramach podejmowanych czynności:

 • zapoznajemy się z aktami postępowania;
 • analizujemy materiał dowodowy;
 • bierzemy udział w przesłuchaniach podejrzanego;
 • uczestniczymy w oględzinach oraz podczas przeszukiwania;
 • przygotowujemy linię obrony;
 • składamy środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje);
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela subsydiarnego;
 • jeśli podejrzany pozostaje w areszcie śledczym, pozostajemy w stałym kontakcie z nim.

Wielu niekorzystnym sytuacjom należy – i warto – zapobiegać, stąd nasi prawnicy, którzy prowadzą stałą obsługę przedsiębiorców, podejmują działania, które zapobiegają nadużyciom i tym samym minimalizują ryzyko wystąpienia postepowań karnych.

Prawo karne skarbowe

Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych przed urzędami skarbowymi na terenie całej Polski, organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz przed organami ścigania.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

 • przedsiębiorców, którym urząd skarbowy zamierza postawić zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego;
 • osób, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa skarbowego;
 • menedżerów, których urząd skarbowy chce ukarać za błędy popełnione przez podwładnych;
 • księgowych, których urząd skarbowy chce ukarać mandatem karnoskarbowym za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie;
 • osób, którym doręczono wyrok nakazowy i chcą złożyć od niego sprzeciw;
 • osób, które chcą złożyć skuteczny czynny żal.

Oferujemy audyt księgowy pod kątem rzetelności otrzymywanych faktur oraz zdarzeń podatkowych, co do których w/w organy mogą mieć wątpliwości.

Osoby odpowiedzialne

Sławomir Staszak

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 602 580 410
s.staszak@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Sławomir Staszak

Karolina Wasielewska

adwokat

+48 690 321 919
k.wasielewska@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Karolina Wasielewska

Maciej Wesołowski

adwokat

+48 797 503 445
m.wesolowski@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Maciej Wesołowski
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.