Prawnik Nieruchomości Gdańsk Elbląg

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami: od przygotowania procesu budowlanego przez realizację inwestycji po obsługę rynku nieruchomości. Nasz zespół zajmuje się obsługą złożonych inwestycji oraz spraw indywidualnych, pomaga przy zakupie i sprzedaży nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu problemów prawnych z innymi podmiotami działającymi na skomplikowanym i dynamicznym rynku nieruchomości. Świadczymy usługi na rzecz profesjonalnych podmiotów na rynku nieruchomości (firmom rozpoczynającym budowę lub przebudowę obiektu mieszkalnego, użytkowego czy przemysłowego) oraz kupujących nieruchomości.

Prawnik Nieruchomości Elbląg – Umowy o roboty budowlane

Kancelaria oferuje usługi w zakresie czynności prowadzących do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji budowlanych. Stawiamy sobie za cel maksymalne skrócenie czasu uzyskania decyzji, by dzięki temu inwestor jak najszybciej mógł rozpocząć prace, ale przy jednoczesnym zapewnieniu, że zgody i pozwolenia są wydane zgodnie z prawem i nie zostaną podważone na późniejszym etapie administracyjnym.

W zakresie obsługi inwestycji oferujemy klientom m.in.:

 • reprezentację w postępowaniach dotyczących procedury planistycznej, warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, a także w postępowaniach szczególnych. Bierzemy udział w negocjacjach z organizacjami pozarządowymi w zakresie wpływu inwestycji na środowisko;
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy podwykonawcze, umowy o prace projektowe, umowy o nadzór autorski, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
 • doradzamy w zakresie przygotowywania i koordynowania inwestycji;
 • sporządzamy opinie prawne dotyczące sporów powstałych podczas realizacji inwestycji;
 • sporządzamy i negocjujemy umowy o roboty budowlane, o pełnienie nadzoru autorskiego/inwestorskiego, o wykonanie dokumentacji projektowej, o zastępstwo inwestycyjne i innych umów związanych z procesem budowlanym;
 • doradztwa przy wyłanianiu wykonawców umowy o roboty budowlane lub przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w procesie zamówień publicznych, weryfikujemy oferty wykonawców;
 • doradzamy wykonawcom i inwestorom w zakresie zgłaszania roszczeń oraz weryfikacji roszczeń w trakcie wykonywania kontraktów.

Obsługa prawna firm budowlanych – Prawnik Nieruchomości Elbląg

Obsługa prawna procesu deweloperskiego rozpoczyna się od wskazania najlepszej formy prowadzenia działalności deweloperskiej, która obniży ryzyko spoczywające na deweloperze.

Pomagamy deweloperom zrealizować cały proces inwestycji deweloperskiej – od sprawdzenia działki pod inwestycję, przez przygotowanie umów z wykonawcami aż po sporządzenie umów dla kupujących. Doradzamy również w korzystnym zawarciu, realizacji oraz rozliczeniu kontraktów z kontrahentami, a w razie braku płatności z ich strony wskazujemy metody przeprowadzenia windykacji.

Prowadzimy sprawy związane m.in. z:

 • uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji środowiskowych na rozpoczęcie inwestycji;
 • odwołaniem się od otrzymanych odmów administracyjnych;
 • nabywaniem, zbywaniem, podziałem, scalaniem i znoszeniem współwłasności nieruchomości;
 • uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym legalizacją samowoli;
 • reprezentowaniem w sprawach karnych, postępowaniach wieczystoksięgowych lub reprywatyzacyjnych oraz sporach między inwestorem a wykonawcami bądź innymi osobami w postępowaniach sądowych i przed innymi organami państwowymi;
 • gwarancją i rękojmią inwestycji.

Doradztwo dla kupujących

Kupno domu, mieszkania albo nieruchomości gruntowej (działki) wiąże się z wieloma wątpliwościami. Osoby nie znające specyfiki prawa cywilnego mogą czuć się zagubione w trakcie czytania umowy przenoszącej własność nieruchomości, a dla wielu będzie to najważniejszy zakup w życiu, więc musi być dokonany z pełną świadomością podejmowanych zobowiązań. Dotyczy to w równym stopniu mieszkań kupowanych bezpośrednio od dewelopera, jak i z drugiej ręki.

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Nawet jeśli umowa przedwstępna oraz przenosząca własność nieruchomości wydaje się jasna, warto skonsultować ją z prawnikiem. Zapozna się on także ze stanem prawnym nieruchomości, a w razie kupowania mieszkania od dewelopera sprawdzi również jego sytuację finansową oraz historię inwestycji.

Po zapoznaniu się z całą dokumentacją, w tym księgą wieczystą, prawnicy zaproponują zmiany, które w większym stopniu chronią interes klienta.

Negocjacje

Kupującym mieszkanie na własny użytek często towarzyszy pośpiech. Pracownicy firm deweloperskich budują poczucie, że decyzję o zakupie trzeba podjąć niezwłocznie, bo zainteresowanie lokalem wyraża także kilka innych osób. Pośpiech i nerwy to jednak źli doradcy. Nie warto godzić się na wszystkie warunki narzucone przez sprzedającego, zanim z umową nie zapozna się prawnik. Nie należy bać się również negocjacji, które obejmują ustalanie warunków umowy (obniżenia ceny lub dodania gratis jakichś usług). Uczestniczymy w negocjacjach naszych klientów. Możemy także towarzyszyć im przy podpisywaniu umowy w kancelarii notarialnej.

Obok znajomości przepisów, nasi prawnicy mają także dobre rozeznanie na rynku nieruchomości oraz znają praktyki stosowane przez deweloperów, dzięki czemu umieją przewiedzieć praktyczne skutki nawet niepozornych, wydawałoby się, postanowień umowy.

Towarzyszymy klientom w całym procesie nabywania nieruchomości lub służymy doradztwem prawnym obejmującym wybrane aspekty.

Nieruchomości

Usługi dla wynajmujących i najemców

Zapewniamy pomoc prawną obu stronom umowy najmu, tzn. właścicielom mieszkań i lokali na wynajem oraz najemcom.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • wyjaśnienie, czym jest najem, podnajem i najem okazjonalny, wskazanie korzyści wynikających z każdej z tych form, zagrożeń, a także praw i obowiązków stron;
 • doradztwo w zakresie umów najmu zawieranych z cudzoziemcami;
 • sporządzenie umów najmu lub skonsultowanie wzorów przyniesionych przez klientów;
 • doradztwo w kwestiach umów najmu lokali użytkowych;
 • bieżące porady prawne dla wynajmujących i najemców;
 • doradztwo w razie sporu z wynajmującym/najemcą – m. in. w kwestiach związanych z rozwiązaniem umowy lub odmową zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z mieszkania;
 • ocenę zgodności z prawem wypowiedzeń umowy najmu, zwrotem kaucji, odmową opuszczenia lokalu itd.;
 • asystę wynajmującym/lokatorom przy czynnościach związanych z opuszczeniem lokalu przez najemcę;
 • doradztwo prawne przy wynajmie lokali usługowych w galeriach handlowych i najmie powierzchni magazynowych;
 • prowadzenie mediacji / rokowań między stronami umowy najmu;
 • reprezentowanie klienta w sądzie: przygotowujemy pozwy i prowadzimy sprawy o zapłatę czynszu najmu, o zwrot kaucji, o eksmisję lokatora itd.

Obrót nieruchomościami rolnymi

Obrót nieruchomościami rolnymi podlega innym regulacjom niż obrót gruntami na cele budowlane. Nasi prawnicy świadczą dla klientów następujące usługi:

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących nieruchomości rolnych;
 • analizę umów;
 • obsługę procesu zakupu lub zbycia nieruchomości rolnej;
 • pomocy prawnej w zakresie dzierżawy nieruchomości rolnej.
Osoby odpowiedzialne

Krzysztof Kardasz

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 510 060 332
k.kardasz@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Krzysztof Kardasz

Łukasz Roszko

Partner, radca prawny

+48 798 891 694
l.roszko@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Łukasz Roszko

Karolina Kozłowska

radca prawny

+48 451 595 525
k.kozlowska@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Karolina Kozłowska

Piotr Popiołek

prawnik (aplikant radcowski)

+48 517 178 887
p.popiolek@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Piotr Popiołek
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.