Ochrona danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zobowiązują wszystkich przedsiębiorców do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia danych pracowników, klientów i kontrahentów. Przygotowanie i wdrożenie skutecznej strategii zbierania, przetwarzania oraz przechowywania zebranych danych chroni przedsiębiorców przed poważnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z kilku aktów prawnych:

 • rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • regulacji branżowych, np. prawa telekomunikacyjnego i bankowego.

Audyt ochrony danych osobowych w firmie

Przed przystąpieniem do szerokich działań w zakresie ochron danych osobowych przeprowadzamy audyt działalności klienta pod kątem zgodności z wymogami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 • sprawdzamy, jakie dane zbiera i przetwarza klient;
 • kontrolujemy prawidłowość funkcjonowania systemów do ich przetwarzania, kompletność procedur i dokumentacji;
 • prowadzimy audyt u podmiotów przetwarzających dane i sprawdzamy, czy wypełniają swoje obowiązki dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych;
 • sporządzamy rekomendacje dotyczące poprawy stwierdzonych niezgodności oraz formułujemy sposoby unikania zagrożeń w przyszłości wynikających z podejmowanych przez przedsiębiorców działań.

Ochrona danych osobowych – nasza oferta

W ramach oferty związanej z ochroną danych osobowych nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców polegające m.in. na:

 • konsultacjach w zakresie zgodności rozwiązań wykorzystujących dane osobowe z przepisami;
 • szkoleniach, w trakcie których wyjaśniamy praktyczne aspekty dotyczące ochrony danych osobowych;
 • przygotowaniu klauzul informacyjnych o zasadach przetwarzania danych osobowych;
 • tworzeniu Polityki Ochrony Danych Osobowych;
 • prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania;
 • prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania;
 • audycie zgodności z RODO;
 • wsparciu w zakresie realizacji żądań wynikających z RODO;
 • wsparciu w doborze adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych;
 • reprezentację w postępowaniach ze skarg na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli doszło do naruszenia danych osobowych, pomagamy Klientom ocenić ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, co jest podstawą dla podejmowania kolejnych działań, czyli poinformowaniu o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osoby, której dane dotyczą. Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o obowiązujące u Klienta procedury oraz powszechnie akceptowane wytyczne Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

W scenariuszu, w  którym doszło do naruszenia, oferujemy wsparcie w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w postępowaniu przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Inspektor ochrony danych osobowych

Na życzenie klienta pełnimy rolę inspektora ochrony danych osobowych (IODO) lub jako doradca zewnętrzny udzielamy niezbędnego wsparcia podczas realizacji zadań przez wyznaczonego u Klienta IODO.

Jeśli chcecie Państwo powierzyć bezpieczeństwo danych osobowych w firmie prawnikowi, który zapewni wysoki standard usług, zachęcamy do nawiązania kontaktu. Nasi prawnicy mają doświadczenie w obsłudze firm z różnych branż, a zaproponowane przez nich rozwiązania będą dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa.

Osoby odpowiedzialne

Krzysztof Kardasz

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 510 060 332
k.kardasz@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Krzysztof Kardasz

Martyna Lewandowska

prawnik (aplikant radcowski)

+48 572 314 410
m.lewandowska@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Martyna Lewandowska

Marta Gliwa

prawnik (aplikant radcowski)

+48 583 092 969
m.gliwa@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Marta Gliwa
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.