Prawnik prawo autorskie i własności intelektualnej

Własność intelektualna obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. Prawo własności intelektualnej chroni dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe. Rozpoznawalna marka, znak graficzny, hasło reklamowe mogą decydować o popularności konkretnych towarów i usług, mogą nawet być kluczowe dla sukcesu rynkowego i ekonomicznego przedsiębiorstwa.

Prawo własności intelektualnej

Współpracujemy z firmami w zakresie ochrony ich produktów przed podszywaniem się, podrabianiem i nielegalnym wprowadzaniem na rynek.

Naszym klientom oferujemy następujące usługi:

 • eksploatacja i ochrona praw autorskich;
 • zwalczanie obrotu towarów podrobionych;
 • ochrona celna produktu;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie podszywania się pod produkt;
 • negocjacje i spory licencyjne;
 • reprezentacja w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how;
 • zwalczanie nieuczciwej reklamy.

Prawo autorskie Prawnik

Prawo autorskie to część szerokiej dziedziny, jaką jest prawo własności intelektualnej. To bardzo szybko rozwijająca się gałąź prawa, a błyskawiczny rozwój internetu (w tym Internetu Rzeczy) i technologii w ogóle powoduje, że własność intelektualna zyskuje ogromne znaczenie, a zaniedbania w tym temacie mogą przynieść firmom wielomilionowe straty oraz doprowadzić do zniszczenia wizerunku.

W centrum prawa autorskiego znajduje się utwór, który musi być w jakiś sposób utrwalony (na papierze, cyfrowo, w formie przestrzennej – to tylko przykładowe pozycje katalogu utworów. Ochronie podlega wzornictwo przemysłowe, wytwory sztuki plastycznej, fotografie, utwory muzyczne, audiowizualne, sceniczne i słowne. Ochronie podlegają również utwory autorów anonimowych, przy czym w takiej sytuacji w miejsce autora wchodzi inny podmiot, np.  instytucja zajmująca się zbiorowym zarządzaniem praw autorskich (w Polsce może to być ZAiKS).

Oferujemy porady prawne dotyczące prawa autorskiego, a w razie ich naruszenia reprezentujemy klienta w sądzie.

Klientom oferujemy następujące usługi:

 • tworzenie i weryfikowanie umów związanych z przenoszeniem praw autorskich oraz umów licencyjnych;
 • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych;
 • ochronę wizerunku;
 • doradztwo dotyczące ochrony praw autorskich i zabezpieczenia interesów twórcy;
 • dochodzenie należności z tytułu posiadanych praw autorskich;
 • opiniowania ryzyka dotyczącego naruszenia czyichś praw autorskich;
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Osoby odpowiedzialne

Łukasz Roszko

Partner, radca prawny

+48 798 891 694
l.roszko@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Łukasz Roszko

Martyna Lewandowska

prawnik (aplikant radcowski)

+48 572 314 410
m.lewandowska@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Martyna Lewandowska

Marta Gliwa

prawnik (aplikant radcowski)

+48 583 092 969
m.gliwa@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Marta Gliwa
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.