17.11.2021

POLSKI ŁAD – kompleksowe zmiany w systemie podatkowym i nowe wyzwania dla przedsiębiorców

16 listopada 2021 r. Prezydent złożył podpis pod ustawą o tzw. Polskim Ładzie – co przesądza o wejściu w życie rewolucyjnych zmian w podatkach. Rządzący wygłaszają hasła o tym, że zdecydowana większość społeczeństwa na zmianach skorzysta – jest jednak grupa która w dużej mierze straci na wprowadzonych przepisach, a są nią przedsiębiorcy. Zostali oni postawieni w sytuacji w której muszą przygotować się na zmiany przepisów wprowadzonych aktem prawnym liczącym niemalże 700 stron – a mają na to jedynie półtora miesiąca.

Większość przedsiębiorców nie jest w stanie realnie zapoznać się z nowymi przepisami, nie mówiąc już o dostosowaniu działalności do nowych realiów – co jest szczególnie istotne, gdyż brak podjęcia jakiegokolwiek działania w obliczu Polskiego Ładu może spowodować znaczący spadek rentowności działalności i realną stratę. Zmiany dotkną wszystkich – od samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców po największe spółki. 

Rewolucja dotyczy przede wszystkim składki zdrowotnej, która już od nowego roku będzie liczona od rzeczywistego dochodu i może wynosić nawet 9%, a ponadto nie będzie podlegała odliczeniu od podatku. De facto należy więc mówić o wprowadzeniu nowego podatku. Różne zasady jej naliczania dotyczą przedsiębiorców rozliczających się na tzw. zasadach ogólnych (skala), liniowo czy płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych tj. tzw. ryczałtowców (gdzie dodatkowo w zależności od rodzaju działalności mamy różne stawki podatku). 

Oczywiście zmian jest więcej (m.in. kwota wolna od podatku, ulga dla klasy średniej czy ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej) i omówienie każdej z osobna zasługiwałoby na osobny artykuł. Nie wszystkie z nich muszą dotyczyć Twojej działalności, aczkolwiek nie ma firmy, która nie odczuje zmian – w większości w sposób negatywnych.

Istnieją jednak sposoby na zniwelowanie negatywnych skutków wprowadzonych zmian. Warto rozważyć zmianę formy opodatkowania, co może się przełożyć na realne oszczędności, a nawet dokonać zmiany formy prowadzonej działalności np. dokonać przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście każdy przypadek nie jest identyczny i decyzje tego rodzaju należy podjąć po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rodzaju działalności, jej skali, aktualnej formy opodatkowania i formy prawnej w jakiej jest prowadzona. Warto w takim przypadku zasięgnąć opinii ekspertów z zakresu prawa, księgowości (rachunkowości) i ogólnie rozumianego doradztwa podatkowego.

Kancelaria prawna K&S świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców, przygotowując ich na wszelkie zmiany przepisów wpływające na rzeczywiste prowadzenie działalności. Specjaliści Kancelarii K&S to praktycy, którzy wyjaśnią Ci jakie zmiany w przepisach będą odnosiły się do Twojej działalności, a także zaproponują strategię działań w celu dostosowania się do zmian i zminimalizowania ich negatywnych skutków Polskiego Ładu. Oferujemy rozwiązania „szyte na miarę” uwzględniające rodzaj działalności, jej skalę, a także indywidualne preferencje klientów – wszystko w jednym miejscu.