Rynki kapitałowe

Świadczymy usługi na rzecz uczestników rynków kapitałowych – emitentów, inwestorów oraz funduszy inwestycyjnych. Uczestniczymy i doradzamy we wszystkich typach transakcji, w tym m.in. w transakcjach pozyskania kapitału oraz wykupach, fuzjach, a także doradzamy przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi oraz emisji i obrocie krótkoterminowymi papierami dłużnymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby transakcje i operacje na rynku kapitałowym przebiegły sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami klienta. Proponujemy następujące usługi w tym zakresie:

 • doradzamy przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu
 • sporządzamy prospekty emisyjne i memoranda informacyjne
 • doradzamy w zakresie publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym ich pierwszej emisji (IPO)
 • kompleksowo obsługujemy emisję obligacji korporacyjnych przez spółki
 • doradzamy w zakresie transakcji nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych
 • opracowujemy warunki obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym i nieregulowanym
 • doradzamy przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi oraz emisji i obrocie krótkoterminowymi papierami dłużnymi
 • wycofujemy papiery wartościowe z obrotu na rynku regulowanym
 • nadzorujemy nabywanie znacznych pakietów akcji i wykonywanie obowiązków informacyjnych z nim związanych
 • reprezentujemy spółki w postępowaniach prowadzonych przez KNF, a także w relacjach z GPW i KDPW
 • doradzamy spółkom w zakresie komunikacji z rynkiem, wypełniania obowiązków informacyjnych i wyjaśniania zagadnień prawnych z instytucjami regulacyjnymi
 • opracowujemy zasady ochrony informacji poufnych i tajemnicy zawodowej
 • reprezentujemy klientów przed organami i sądami w sprawach związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym w postępowaniach karnych
 • przygotowujemy zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zajmujemy się również przeprowadzaniem audytów prawnych towarzystw i funduszy oraz reprezentowaniem tych podmiotów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych i administracyjnych.

Osoba odpowiedzialna

Sławomir Staszak

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 602 580 410
s.staszak@krp-ks.pl

Sławomir Staszak
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.