Procesy sądowe i arbitraż

Każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę, że w którymś momencie pojawi się konieczność skierowania roszczenia na drogę sądową lub podjęcia obrony w razie wytoczenia powództwa przez kontrahenta, klienta, wspólnika lub innej osoby lub organizacji. Niejednokrotnie wynik postępowania sądowego decyduje o dalszym istnieniu przedsiębiorcy lub znacząco wpływa na jego pozycję na rynku i renomę. Dla prawnika – lub zespołu procesowego, gdy sprawa wymaga zaangażowania większej liczby specjalistów – to szczególna odpowiedzialność i zadanie wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia zdobytego przy okazji innych spraw.

Pierwszym etapem przygotowania do procesu sądowego lub arbitrażowego jest ocena szans i ryzyk procesowych oraz przygotowanie strategii.

Podejmujemy się reprezentacji klienta przed sądami cywilnymi, karnymi, gospodarczymi i administracyjnymi wszystkich instancji na terenie całego kraju, a także przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym). Klientom zainteresowanym arbitrażem oferujemy reprezentację w postępowaniach przez Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej i przed ICC.

Jeśli to możliwe i zgodne z oczekiwaniami klienta, dążymy do polubownego rozwiązywanie sporów: prowadzimy negocjacje ugodowe, reprezentujemy klientów w mediacji, sporządzamy i uczestniczymy w zawieraniu ugód.

Procesy sądowe i arbitraż – oferta

Rozumiejąc szczególną odpowiedzialność, jaka spoczywa na prawnikach procesowych, robimy wszystko, by doprowadzić do korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sporu. Mamy świadomość, że błędów popełnionych na etapie sądowym niekiedy nie można naprawić, stąd konieczne jest przygotowanie strategii uwzględniającej różne scenariusze rozwoju wydarzeń, wszechstronne przygotowanie do procesu, doskonała znajomość powołanych dowodów. Oferujemy wsparcie na każdym etapie sporu, w tym:

  • budowanie strategii procesowej – przeprowadzamy analizę sporu, ocenę szans i kosztów sporu, a wszystko to z uwzględnieniem różnych scenariuszy, które mogą pojawić się w trakcie sporu i wymusić reakcję pełnomocnika;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i arbitrażowych – sporządzamy pisma procesowe, nadzorujemy przebieg spraw w toku postępowania, przygotowujemy klientów do rozpraw i reprezentujemy przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;
  • zabezpieczanie roszczeń – reprezentujemy klientów w sprawach o zabezpieczenie roszczeń, aby zapewnić realizację zapadłych orzeczeń w przyszłości.

Nasza kancelaria dysponuje szerokim zapleczem doświadczonych prawników, którzy reprezentowali klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych – ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych. Prawnicy stosują narzędzia i strategie najbardziej adekwatne do danej sytuacji. Jeśli realizuje to interes klienta, zachęcamy do stosowania alternatywnych środków rozstrzygania sporów, tak by skrócić czas potrzebny do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania.

Osoby odpowiedzialne

Sławomir Staszak

Partner Zarządzający, radca prawny


Poznaj mnie

Sławomir Staszak

Krzysztof Kardasz

Partner Zarządzający, radca prawny

+48 510 060 332
k.kardasz@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Krzysztof Kardasz

Łukasz Roszko

Partner, radca prawny

+48 798 891 694
l.roszko@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Łukasz Roszko

Magdalena Nowacka

radca prawny

+48 798 341 054
m.nowacka@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Magdalena Nowacka

Piotr Popiołek

prawnik (aplikant radcowski)

+48 517 178 887
p.popiolek@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Piotr Popiołek
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.