Prawnik IT / TMT

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów z branży IT oraz TMT (Technology – Media & Telecommunication). Doświadczenie, które zdobyliśmy podczas obsługi podmiotów z tego sektora, pozwala nam zrozumieć specyfikę różnych przedsiębiorstw działających w tym obszarze, a zrozumienie procesów technologicznych i środowiska, w jakim działają podmioty IT/TMT, umożliwia opracowanie najkorzystniejszych rozwiązań prawnych, uwzględniających tę specyfikę.

Świadczymy usługi związane z obsługą prawnych przedsiębiorstw w branży informatycznej, np. agencji interaktywnych, software house-ów oraz producentów oprogramowania (w modelu SaaS i w klasycznym modelu licencyjnym). Nasi prawnicy mają doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie:

 • prawa autorskiego
 • e-commerce
 • ochrony dóbr osobistych
 • prawa reklamy
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • ochronie danych osobowych

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • sporządzanie i negocjacje dotyczące umów o wykonanie oprogramowania dostosowanych do realiów licencyjnych wykorzystywanych do realizacji projektu
 • opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych w branży IT
 • tworzenie umów o utrzymanie aplikacji w środowiskach produkcyjnych
 • sporządzanie kontraktów dla podwykonawców i współpracowników (B2B) z uwzględnieniem przeniesienia autorskich praw majątkowych do tworzonego oprogramowania w maksymalnym możliwym zakresie
 • tworzenie umów o zachowanie poufności (NDA) związanych z realizacją projektów
 • szkolenia dla pracowników i współpracowników klientów z zakresu polityki bezpiecznych
 • audyt prawny zgodności ze standardami i regulacjami sektorowymi IT/TMT
 • projektowanie struktur holdingowych spółek z branży IT/TMT
 • sporządzanie umów licencyjnych  oraz warunków świadczenia usług elektronicznych
 • usługi w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:
  • audyty zgodności procesów, procedur, dokumentacji oraz architektury systemów IT przyjętych w organizacji, w których przetwarzane są dane osobowe z przepisami prawa, w tym RODO
  • wdrożenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, procedur i podstawy dokumentacyjnej zgodnej z RODO
  • szkolenia, jeśli zaistnieje na nie zapotrzebowanie
 • doradztwo prawne w bieżącej działalności
 • obsługę prawną sporów dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT,
 • opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych w branży IT,
 • obsługę prawną sporów dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT.

Obsługa prawna e-commerce – Prawnik IT

Przedsiębiorcom działającym w sferze e-commerce oferujemy usługi polegające na przygotowywaniu dokumentów niezbędnych w e-handlu (regulaminów, polityki bezpieczeństwa, polityki przetwarzania danych osobowych) oraz negocjacjach z dostawcami oprogramowania i sprzętu komputerowego. Zachęcamy do skorzystania  usług polegających w szczególności na:

 • konstruowaniu wzorców umownych, umów zawieranych przez internet, regulaminów sklepów internetowych umów reklamy w Internecie, umów z dostawcami informacji i danych
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z sektora IT
 • sporządzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych osobowych,
 • przeprowadzeniu audytu prawnego e-sklepu (dla klientów, którzy nie korzystali z naszych usług w momencie jego uruchamiania)
 • tworzenie umów o dostawę sprzętu komputerowego, o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania, o wdrożenie programu komputerowego, wdrożenia agile, umowy licencyjne
 • dokonywanie audytu prawnego oprogramowania, w tym interfejsu systemu zarządzania
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, prawem autorskim (majątkowym i niemajątkowym) w Internecie,
 • dobre praktyki zwalczania nieuczciwej konkurencji wynikającej z naruszenia prawa autorskiego lub własności przemysłowej.
Osoby odpowiedzialne

Łukasz Roszko

Partner, radca prawny

+48 798 891 694
l.roszko@krp-ks.pl

Łukasz Roszko

Martyna Lewandowska

prawnik (aplikant radcowski)

+48 572 314 410
m.lewandowska@krp-ks.pl

Martyna Lewandowska
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.