Prawnik transport - spedycja, import/eksport

Ofertę kierujemy do przedsiębiorców trudniących się przewozem towarów i spedycją na terenie Polski i za granicą oraz eksportowaniem towarów i sprowadzaniem ich do Polski. Nasi prawnicy mają doskonałe rozeznanie w branży transportowej i spedycyjnej, dzięki czemu potrafią skutecznie, zgodnie z obowiązującym prawem działać, zapewnić klientom specjalistyczne rozwiązania prawne. Podejmują się również prowadzenia spraw z elementami transgranicznymi oraz reprezentowania klientów przed organami administracyjnymi i sądami.

Prawnik transport – oferta kancelarii

 • bieżące doradztwo na rzecz przedsiębiorcy – począwszy od pomocy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wsparcie w codziennym prowadzeniu biznesu, w tym informowanie o zmianach w prawie, które mają znaczenie dla prowadzenia działalności;
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń;
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjacje w zakresie umów przewozowych, spedycyjnych, logistycznych, najmu powierzchni magazynowej, leasingu i dostawy pojazdów;
 • opiniowanie umów i kontraktów handlowych w zakresie przewodu i spedycji;
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń gospodarczych;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, negocjacjach i mediacji;
 • reprezentacja przewoźników przed Inspekcją Transportu Drogowego oraz Krajową Administracją Skarbową;
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym oraz w sporach sądowych w zakresie odszkodowań z tytułu nienależytego wywiązania się z umów cywilnoprawnych, zawieranych przez przewoźników oraz szkód transportowych;
 • pomoc w zakresie likwidacji szkód z udziałem ubezpieczyciela;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy w firmie.

Świadczymy usługi z zakresu prawa celnego:

 • ustalenie pochodzenia towarów;
 • wyliczanie wartości celnej;
 • rejestracja i aktualizacja nr EORI, PDR;
 • zarządzanie współpracą z agencją celną;
 • występowanie o Wiążącą Informację Taryfową (WIT) oraz Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP);
 • ustalanie właściwych kodów celnych;
 • prowadzimy sprawy przed Urzędem, Izbą Celną;
 • odwołania od decyzji od organów celnych.

Doradzamy w obszarze prawa transportowego:

 • ustalanie odpowiedzialności przewoźnika za szkodę;
 • dochodzenie odszkodowania z tytułu szkody powstałej w przewozie towarów;
 • przewóz towarów niebezpiecznych;
 • kary umowne w transporcie;
 • ubezpieczenia w transporcie;
 • postępowanie przed organami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz postępowanie sądowo-administracyjne;
 • prawidłowe wypełnienie listu przewozowego.

Podatkowe aspekty importu i eksportu

Import i eksport towarów rodzą obowiązki podatkowe, których niedopełnienie skutkuje poważnymi konsekwencjami finansowymi. Złożoność transakcji oraz duża zmienność regulacji prawnych powodują, że prawidłowe rozliczenie może powodować duże trudności. Udzielimy profesjonalnego wsparcia podmiotom, które sprowadzają towary z zagranicy oraz wprowadzają na polski rynek towary z zagranicy.

 • Wyjaśniamy klientom (w firmie pisemnej i ustnej) podatkowe aspekty importu i eksportu.
 • Określimy skutki wybranego modelu współpracy z kontrahentem.
 • Ustalamy podstawę opodatkowania.
 • Pomożemy zaplanować operacje związane z wprowadzaniem towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wywozem poza UE.
 • Pomagamy w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu operacji gospodarczych związanych z transakcjami importu i eksportu towarów, WNT i WDT.
 • Przeprowadzamy wszystkie niezbędne rozliczenia.
Osoby odpowiedzialne

Elżbieta Klepacka

doradca podatkowy

+48 601 072 487
e.klepacka@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Elżbieta Klepacka

Adam Szmurło

prawnik (aplikant radcowski)

+48 786 598 207
a.szmurlo@krp-ks.pl

Poznaj mnie

Adam Szmurło
Specjalizacje
Nasz zespół tworzą radcowie prawni z ponad 10-letnim doświadczeniem. Łączymy wiedzę praktyczną i doskonałą znajomość przepisów.