K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r. wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w całości tylko w stosunku do pozwanego, który wniósł sprzeciw. Oznacza to, iż w stosunku do reszty pozwanych w tym samym procesie, którzy nie zaskarżyli nakazu zapłaty, nakaz zapłaty podlega uprawomocnieniu, a po nadaniu mu klauzuli wykonalności, można egzekwować wynikającą z nakazu należność od pozostałych pozwanych/dłużników. Do chwili wydania powyższej uchwały praktyka sądów była niejednolita.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.