29.11.2016

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w doradztwie oraz reprezentowaniu Klientów w postępowaniach upadłościowych (w tym także upadłości konsumenckiej) oraz restrukturyzacyjnych.